Plánované aktivity

Aktivity, ktoré plánujeme realizovať v tomto školskom roku sú organizované podľa mesiacov, kedy by sa mali konať. Jednotlivé akcie s priloženou foto-dokumentáciou si môžete prezrieť na stránke realizovaných aktivít

September

 • krst „Knihy pravidiel“ -  zásady slušného správania sa

Október

 • Mesiac  úcty k starším – „Kytička pre starkých“ – vystúpenie pre starých rodičov
 • športovo-turistická vychádzka spojená s poznávaním prírodných krás na skvalitnenie environmentálnej výchovy a spoznávanie blízkeho okolia MŠ
 • organizovať dni ovocia a zeleniny  „ Plody jesene“ - v rámci EA
 • „Dúhový týždeň“- spoznávanie farieb v rámci EA
 • „Jesenné radovánky“  -  púšťanie šarkanov, vytváranie s prírodnín a jesenné hry detí v prírode v rámci EA
 • „Beh ulicami Krompách“ – športové súťaženie detí MŠ a ZŠ

November

 • „Na ceste bezpečne“ – návšteva dopravného ihriska v Margecanoch, príp. beseda s príslušníkom PZ
 • „Spomíname s úctou“ – návšteva pamätníka a hrobov na cintoríne v rámci EA a PV

December

 • „Mikuláš v MŠ“ – v rámci EA
 • „Dobrá novina“ – vystúpenie žiakov ZŠ z Krompách
 • „Zdravie, šťastie, vinšujeme Vám“ – vianočná besiedka – vystúpenie detí s kultúrnym programom
 • „Staráme sa o lesnú zver“ –  starostlivosť o zvieratá v zime – dokrmovanie, výzdoba stromčeka na školskom dvore
 • „Sladké Vianoce“ – vianočné pečenie

Január

 • „V zdravom tele, zdravý duch“ – návšteva telocvične v ZŠ v Slovinkách
 • „Zimné radovánky“ – zimné športovanie, sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov, hry so snehom

Február

 • Fašiangový karneval“ – karneval v MŠ
 • „Rozprávkové spievanie“ – vystúpenie študentov VŠ (konzervatória) v Košiciach

Marec

 • „Rozprávková krajina“ – návšteva knižnice v Slovinkách
 • „Maťko a Kubko“ – vystúpenie detí zo ZŠ z Krompách s dramatizovanou rozprávkou
 • „Bacily, traste sa!“ – beseda s lekárom a záchranárom RZP
 • „Mám básničku na jazýčku“ – medzitriedna súťaž v prednese poézie a prózy zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Apríl

 • „Deň Zeme“ – význam separovania odpadu pre životné prostredie
 • „Iskrička a kvapôčka varujú“ – ukážka činnosti hasičského zboru z obce, príp. návšteva HZ v Krompachoch
 • „Chránime si naše lesy“ – beseda s lesníkom

Máj

 • „Mamulienka moja zlatá“- slávnostné RZ spojené s vystúpením detí pri príležitosti Dňa matiek
 • športovo-turistická vychádzka s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu
 • „Pamätihodnosti obce“ – spoznávanie chrámov a kultúrnych pamiatok v obci
 • „Sadíme my máje“ – spoznávanie ľudových tradícií pri stavaní májov
 • „Taká ja maľučká“ – súťaž v speve ľudových piesní
 • „Pohybom k zdraviu“ – školský výlet – návšteva v Hozelci

Jún

 • MDD, kreslenie na chodníky
 • „Detský trojboj“- športové súťaženie v skoku, behu a hode kriketovou loptičkou
 • exkurzia do Planetária v Prešove
 • „Pyžamová party, alebo posledná noc v škôlke“
 • „Dovidenia škôlka“ – slávnostná rozlúčka s budúcimi prvákmi

 Comments are closed.