Vítanie jari

Jar do našej MŠ zavítala s poznávaním ľudových tradícii viažúcich sa k tomuto obdobiu. Spev, tanec, ale i práca so sadením rastlín, vytváraním jarných kvetín z odpadového materiálu, či modelovaním “veľkonočných koláčikov” vypĺňali denné činnosti detí a postupne ich pripravovali na očakávanú “veľkonočnú kúpačku”.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár