2% z dane

Prosíme Vás o podporu vzdelávania našich detí prostredníctvom 2% z Vašich daní na účet  Občianskeho združenia Slovinčatká pri Materskej škole, Slovinky 591.

Ak sa rozhodnete darovať dve percentá z Vašich daní Občianskemu združeniu Slovinčatká , pomôžete tak  podporiť športové, ekologické, umelecké a kultúrne aktivity, modernizáciu materiálno-technického vybavenia materskej školy a tým prispejete k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne našich detí.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispejú 2% z dane na účet nášho OZ – Slovinčatká.

Dôležité údaje

Obchodné meno (názov): Občianske združenie Slovinčatká pri Materskej škole, Slovinky 591
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42248701
Sídlo: Slovinky č.591, 053 40 Slovinky

Na stiahnutie

VYHLÁSENIE  2% z dane

POTVRDENIE o zaplatení dane

POSTUP ako poukázať 2% (3%) ak ste Fyzická, alebo Právnická osobaComments are closed.