Aktivity

V tomto školskom roku sme realizovali tieto aktivity:

Január:

 • 28.1.-1.2.2019 – „Radovánky pani Zimy“ – zimné športovanie, sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov, hry so snehom
 • 23.01.2019 – „Pohybom za zdravým“ – návšteva telocvične v ZŠ v Slovinkách

December:

 • 21.12.2018 – „Škôlkárske Vianoce“ – zvyky a tradície vianočných sviatkov, vzájomné obdarovávanie
 • 20.12.2018 – „Veselo je pod stromčekom“ – vianočná besiedka – vystúpenie detí s kultúrnym programom
 • 17.12.2018 – „Voňavé Vianoce“ – vianočné pečenie medovníčkov v spolupráci s p. Z. Minčeffovou
 • 10.-14.12.2018 – „Staráme sa o lesnú zver“ – starostlivosť o zvieratá v zime – dokrmovanie, výzdoba stromčeka na školskom dvore
 • 06.12.2018 – „Vítaj milý Mikuláš“ – návšteva Mikuláša v MŠ v rámci edukačných aktivít

November:

 • zatepľovanie budovy a stavebné úpravy v MŠ

Október:

 • 26.10.2018 – „Babka, dedko, ľúbime Vás…“ – slávnostná besiedka pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším
 • 25.10.2018 – „Jesenné radovánky“ – púšťanie šarkanov,  jesenné hry detí v prírode v rámci EA
 • 24.10.2018 – „Vystúpenie pre seniorov“ – vystúpenie pre SZZP v Krompachoch a občanov obce pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším
 • 15.-19.10.2018 – „Dary našej záhrady“ – aktivity zamerané na spoznávanie zeleniny z našich záhrad
 • 14.10.2018 – „Beh ulicami Krompách“ – súťaženie detí MŠ a ZŠ v behu na 100 m
 • 08.-12.10.2018 – „Zdravie zo sadu“ – aktivity zamerané na spoznávanie ovocia našich sadov a jeho význam pre zdravie človeka
 • 03.10.2018 – „Športovo-turistická vychádzka“ – spojená s poznávaním prírodných krás na skvalitnenie environmentálnej výchovy a spoznávanie blízkeho okolia MŠ
 • 1.10.2018 – „Krst Knihy pravidiel“ – spoznávanie pravidiel slušného správania sa

September:

 • 24.-27.9.2018 – „Kde bývam“ – vychádzky obcou k bydliskám predškolákov
 • 11.a12.09.2018 – „Dni obce Slovinky“ – výstava „šikovných rúk“ obyvateľov obce a rozprávkové dopoludnie s animátormi „Divadelný rebrinák“


Comments are closed.