Aktivity

V tomto školskom roku sme realizovali tieto aktivity:

December:

 • 13.-17.12.2021 „Čas vianočný, čas radostný…“-spoznávanie tradícií vianočného obdobia, príprava vianočných dobrôt a spoločné rozbaľovanie darčekov
 • 6.-10.12.2021 – „Staráme sa o zvieratá v zime“ – dokrmovanie, výzdoba stromčeka na školskom dvore
 • 06.12.2021 – „Mikuláško, dobrý strýčko“ – v rámci EA deti v jednotlivých triedach navštívil Mikuláš a obdaril ich dobrotami

November:

 • sa niesol v znamení „dopravy“, ale pre karanténne a prevádzkové dôvody, bola prevádzka MŠ prerušená na tri týždne

Október:

 • 27.10.2021 – „S úctou a spomienkou“- príprava darčekov pre „starkých“, pri príležitosti Mesiaca úcty k straším a návšteva cintorína a pamätníkov v obci so symbolickým zapálením sviečok
 • „Jesenné hry v prírode“ – aktivity realizované v priebehu mesiaca – púšťanie šarkanov, vytváranie z prírodnín a jesenné hry detí v prírode
 • 11.10. – 15.10.2021 – „Čo vyrástlo na poli“ – EA zamerané na spoznávanie zeleniny rastúcej na našich poliach
 • 10.10.2021 – „Beh ulicami Krompách“ – športové súťaženie v Krompachoch v behu  na 100 m
 • 08.10.2021 – „Vitamíny zo záhrady“ a „Krst Knihy pravidiel“ –  spoznávanie významu vitamínov pre zdravie človeka a význam dodržiavania pravidiel slušného správania sa

September:

 • 30.9.2021 – „Športovo-turistická vychádzka“ – so zameraním na environmentálnu výchovu a ochranu prírody a krajiny
 • 27.9.2021 – „Kto je rodina?“- aktivity zamerané na socializáciu detí v kolektíve


Comments are closed.