Aktivity

V tomto školskom roku sme realizovali tieto aktivity:

November:

  • 09.11.2022 – Malí huncúti“ – divadelné bábkové predstavenie divadla Slniečko z Piešťan o priateľstve,zdravej výžive a slušnom správaní sa
  • 02.11.2022 – „S úctou spomíname“- návšteva cintorína a pamätníkov v obci

Október:

  • 27.10.2022 – „Starkým z lásky“ – slávnostná besiedka pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
  • 26.10.2022 – „Šarkan letí“ – jesenné hry, púšťanie šarkanov na školskom dvore
  • 18.10.2022 – „Čo vyrástlo na poli“-význam vitamínov v zelenine, ktorú pestujeme na poli
  • 12.10.2022 – „Vitamíny zo záhrady“ – spoznávanie jednotlivých druhov ovocia z našich záhrad
  • 05.a 07.10.2022 – „Jesenná športovo-turistická vychádzka“ – poznávanie prírodných krás blízkeho okolia MŠ a rozvíjanie environmentálnej výchovy

September:

  • 29.09.2022 – „Krst Knihy pravidiel“ – ako sa slušne správať, aby sme nestratili kamarátov
  • 24.09.2022 – „Takto sme sa zoznamovali“ – spoznávať okolie a miesta, kde bývajú kamaráti


Comments are closed.