Aktivity

V tomto školskom roku sme realizovali tieto aktivity:

September:

  • 19.-23.10.2020 – „Jesenné hry v prírode“ – púšťanie šarkanov, vytváranie s prírodnín a jesenné hry detí v prírode v rámci EA
  • 05.-09.10.2020 – „Vitamíny zo záhrady“ – aktivity zamerané na oboznamovanie sa s významom ovocia a zeleniny pre zdravie človeka
  • 02.10.2020 – „Krst Knihy pravidiel“ – spoznávanie pravidiel slušného správania sa

 Comments are closed.