Aktivity

 

V tomto školskom roku sme realizovali tieto aktivity:

Jún:

 • 29.06.2018 – “Rozlúčka s predškolákmi” – slávnostná rozlúčka budúcich prvákov
 • 27.6.2018 – “Vyhodnotenie zberu papiera” – zhodnotenie zberu a odmena pre najlepších zberačov papiera
 • 21.06.2018 – “Pyžamová party predškolákov” -  noc v škôlke s predškolákmi
 • 15.06.2018 – “Juniáles MŠ” – stretnutie rodičov, detí a učiteliek MŠ na zábavnom popoludní
 • 13.06.2018 – „Medzi zvieratkami v ZOO“ – školský výlet – návšteva ZOO v SNV
 • 05.06.2018 – športovo-turistická vychádzka s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu
 • 01.06.2018 – “MDD – Kreslenie na chodníky” – oslavy MDD

Máj:

 • 31.05.2018 – “Ďakujeme…” – poďakovanie Urbariátu Nižné Slovinky za čokolády k MDD
 • 30.05.2018 – “Detské mesto povolaní” – exkurzia do Košíc – spoznávanie rozmanitých pracovných profesií a možností sebauplatnenia v pracovnom svete dospelých
 • 29.05.2018 – “Detský trojboj” – športové súťaženie v skoku, behu a hode kriketovou loptičkou
 • 28.05.2018 – “Sadíme my máje” – spoznávanie ľudových tradícií pri stavaní májov
 • 24.05.2018 – “Exkurzia do Planetária v Prešove” – spoznávanie planét, hviezd a vesmíru prostredníctvom rozprávok
 • 22.5.2018 – “Sokoliari v MŠ” – predstavenie dravcov a sokoliarstva skupinou Horus z Košíc
 • 17.05.2018 – “Stratená kravka Strakuša” – vystúpenie ľudového krúžku pre SZZP v Krompachoch pri príležitosti Dňa matiek
 • 16.05.2018 – “Deň matiek” – slávnostné RZ spojené s vystúpením detí pri príležitosti Dňa matiek
 • 10.05.2018 – “Lesným chodníkom” – beseda s lesníkom
 • 30.04. a 03.05.2018 – “Najkrajšie miesto na Zemi” – exkurzia do chrámov v obci, spoznávanie kultúrno-historických pamiatok rodnej obce

Apríl:

 • 26.04.2018 – “Kačka Rapotačka” – divadelné predstavenie v MŠ o aktuálnych témach z prírody a života okolo nás
 • 24.04.2018 – “Chránime si našu Zem” – význam separovania odpadu pre životné prostredie
 • 11.04.2018 – “Čoskoro budem žiakom” – zápis detí do 1.ročníka ZŠ
 • 05.04.2018 – “Palculienka v Spišskom divadle” – návšteva divadelného predstavenia v Spišskom divadle v SNV

Marec:

 • 22.-23.03.2018 – “Škôlkárska Veľká noc” – veľkonočná kúpačka – poznávanie ľudových zvykov a tradícií
 • 23.03.2018 – “Návšteva v 1.ročníku ZŠ” – náčuv na hodine čítania medzi prvákmi
 • 22.3.2018 – “Medzi hasičmi” – exkurzia do hasičskej zbrojnice v Krompachoch
 • 14.03.2018 – “Krajina zázrakov” – návšteva obecnej knižnice v Slovinkách
 • 09.03.2018 – „Básničkový kolotoč“ – medzitriedna súťaž v prednese poézie a prózy

Február:

 • 07.02.2018 – “Karnevalové šantenie” – karneval v MŠ

Január:

 • 25.01.-30.1.2018 – „Radovánky pani Zimy“ – zimné športovanie, sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov, hry so snehom
 • 24.01.2018 – “Pohybom za zdravím”- návšteva telocvične v ZŠ v Slovinkách

December:

 • 22.12.2017 – “Darček pre kamaráta” – vzájomné obdarovanie kamarátov malým darčekom
 • 21.12.2017 – “Veselo je pod stromčekom” – vianočná besiedka – vystúpenie detí s kultúrnym programom
 • 20.12.2017 – “Vôňa Vianoc” – vianočné pečenie medovníčkov a iných dobrôt
 • 19.12.2017 – “Zimná rozprávka” – divadelné predstavenie divadla Sarus z Veľkého Šariša v MŠ
 • 13.a 15.12.2017 – „Staráme sa o lesnú zver“ – starostlivosť o zvieratá v zime – dokrmovanie, výzdoba stromčeka na školskom dvore
 • 6.12.2017 – “Vítaj milý Mikuláš” – návšteva Mikuláša v Materskej škole

November:

 • 22.11.2017 – “Čím budem” – beseda so záchranármi z nemocnice z Krompách
 • 03.11.2017 – “Dušičkové spomínanie” – návšteva pamätníkov a  cintorína v rámci pobytu vonku

Október:

 • 27.10.2017 – “Jesenné radovánky” – jesenné hry v prírode, púšťanie šarkanov
 • 26.10.2017 – “Babka, dedko, ľúbime Vás…” – vystúpenie detí pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším
 • 09.-20.10.2017 – “Zdravie zo sadu a záhrady” – dni ovocia a zeleniny realizované v rámci EA
 • 08.10.2017 – “Beh ulicami Krompách” – súťaženie v behu na 100 m v Krompachoch
 • 05.10.2017 – “Športovo-turistická vychádzka” – poznávanie prírodných krás blízkeho okolia MŠ a rozvíjanie environmentálnej výchovy

September:

 • 27.9.2017 – “Krst Knihy pravidiel” – ako sa slušne správať, aby sme nestratili kamarátov
 • 22.9.2017 – “Moja rodina” – spoznávanie tradícií svadobných zvykov a štruktúry rodiny


Comments are closed.