Aktivity

V tomto školskom roku sme realizovali tieto aktivity:

 

November:

  • 08.11.2019 – „Zdravé oči už v škôlke“-zapojili sme sa do projektu ÚNSS, ktorá vyšetrila zrak deťom v MŠ

Október:

  • 29.10.2019 – „Pre dedka a babičku, pripravím si básničku…“- slávnostné vystúpenie detí pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším
  • 23.10.2019 – „Šarkaniáda“ – veselé hry s vlastnoručne zhotovenými šarkanmi
  • 14.-18.10.2019 – „Čo nám jeseň darovala II. – jesenné hry a vytváranie z plodov“-vytváranie z prírodnín, hry s lístím, Land art
  • 14.10.2019 – „Krtko“ – divadelné predstavenie divadla Sarus o priateľstve a vzájomnej  pomoci medzi kamarátmi
  • 13.10.2019 – „Beh ulicami Krompách“ – súťaž v behu na 100 metrov
  • 06.-11.10.2019 – „Čo nám jeseň darovala I. – vitamíny zo záhrady“ – spoznávanie ovocia a zeleniny a vytváranie výtvarných prác a dobrôt z ovocia
  • 04.10.2019 – „Športovo-turistická vychádzka“ – do blízkeho okolia, zameraná na environmentálnu výchovu a na poznávanie lesného ekosystému

September:

  • 25.09.2019 – „Krst Knihy pravidiel“ – čo sa patrí a čo nie – spoznávanie pravidiel slušného správania sa
  • 17.09.2019 – „Moja rodina“ – EA venovaná postaveniu a významu rodiny a svadobným tradíciám


Comments are closed.