Aktivity

V tomto školskom roku sme realizovali tieto aktivity:

Október:

  • 14.10.2018 – „Beh ulicami Krompách“ – súťaženie detí MŠ a ZŠ v behu na 100 m
  • 08.-12.10.2018 – „Zdravie zo sadu“ – aktivity zamerané na spoznávanie ovocia našich sadov a jeho význam pre zdravie človeka
  • 03.10.2018 – „Športovo-turistická vychádzka“ – spojená s poznávaním prírodných krás na skvalitnenie environmentálnej výchovy a spoznávanie blízkeho okolia MŠ
  • 1.10.2018 – „Krst Knihy pravidiel“ – spoznávanie pravidiel slušného správania sa

September:

  • 24.-27.9.2018 – „Kde bývam“ – vychádzky obcou k bydliskám predškolákov
  • 11.a12.09.2018 – „Dni obce Slovinky“ – výstava „šikovných rúk“ obyvateľov obce a rozprávkové dopoludnie s animátormi „Divadelný rebrinák“


Comments are closed.