Školský rok 2013 – 2014

Jún

 • 26.06.2014 – Dovidenia škôlka – slávnostná rozlúčka s predškolákmi
 • 25.06.2014 – Najlepší zberači – vyhodnotenie zberu papiera a najlepšej dochádzky do MŠ
 • 23.06.2014 – Pyžamová párty – alebo posledná noc v škôlke – predškoláci a ich rozlúčka s hračkami
 • 14.06.2014 – Nový chodník – brigáda  k ukončeniu prác na chodníku k záhradným hračkám
 • 11.06.2014 – Školský výlet do Hozelca – rozvíjanie pohybových zručností  a základných lokomočných pohybov detí
 • 07.06.2014 – Brigáda na školskom dvore – úprava chodníka k záhradným hračkám
 • 04.06.2014 – Exkurzia do Planetária – spoznávanie tajomstiev vesmíru

Máj

 • 28.05.2014 – Detský trojboj – súťaženie v behu na 20m, v skoku do piesku z miesta a v hode kriketovou loptičkou
 • 27.05.2014 – Kreslenie na chodníky – MDD
 • 23.05.2014 – Športovo-turistická vychádzka – s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu
 • 14.05.2014 – Moja najmilšia – slávnostné Stretnutie rodičov  spojené s vystúpením detí pri príležitosti Dňa matiek
 • 28.04. a 09.05.2014 – Kultúrno – historické pamiatky obce – poznávanie kultúrno-historických pamiatok, architektúry a umeleckých diel v grécko-katolíckom a pravoslávnom chráme v obci
 • 02.05.2014 – Dopoludnie s hasičmi – zábavné dopoludnie s DHZ v Slovinkách pri príležitosti osláv sv. Floriána, patróna hasičov

Apríl

 • 24.04.2014 – Deň Zeme – význam separovania odpadov a potreba ochrany prírody a krajiny pre človeka
 • 16.04.2014 – Veľkonočná šibačka – zachovávanie ľudových zvykov a tradícii
 • 14.04.2014 – Vyšetrenie zraku – preventívne očné vyšetrenie na zistenie očných diagnóz

Marec

Február

Január

December

 • 20.12.2013 – Veselo je pod stromčekom – tradície štedrovečerného stola, rozbaľovanie vianočných darčekov
 • 19.12.2013 – Posedenie pri jedličke – Mikuláš v materskej škole, spojený s vianočnou besiedkou – vystúpenie detí s kultúrnym programom
 • 16.12.2013 – Vôňa Vianoc – vianočné pečenie
 • 12.12.2013 – Vianoce pre zvieratká – výzdoba stromčeka na školskom dvore, starostlivosť o zvieratá v zime – dokrmovanie
 • 02.-06.12.2013 – Kým príde Mikuláš – EA zamerané na predvianočné zvyky

November

Október

September

 •  24.09.2013 – „Čo sa patrí a čo nie“ – krst Knihy pravidiel, zoznamovanie sa so zásadami slušného správania sa


Pridajte komentár