Školský rok 2013 – 2014

Jún

Máj

  • 28.05.2014 - Detský trojboj - súťaženie v behu na 20m, v skoku do piesku z miesta a v hode kriketovou loptičkou
  • 27.05.2014 - Kreslenie na chodníky - MDD
  • 23.05.2014 - Športovo-turistická vychádzka - s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu
  • 14.05.2014 - Moja najmilšia - slávnostné Stretnutie rodičov  spojené s vystúpením detí pri príležitosti Dňa matiek
  • 28.04. a 09.05.2014 - Kultúrno – historické pamiatky obce - poznávanie kultúrno-historických pamiatok, architektúry a umeleckých diel v grécko-katolíckom a pravoslávnom chráme v obci
  • 02.05.2014 - Dopoludnie s hasičmi - zábavné dopoludnie s DHZ v Slovinkách pri príležitosti osláv sv. Floriána, patróna hasičov

Apríl

  • 24.04.2014 - Deň Zeme - význam separovania odpadov a potreba ochrany prírody a krajiny pre človeka
  • 16.04.2014 - Veľkonočná šibačka - zachovávanie ľudových zvykov a tradícii
  • 14.04.2014 - Vyšetrenie zraku - preventívne očné vyšetrenie na zistenie očných diagnóz

Marec

Február

Január

December

November

Október

September

  •  24.09.2013 – “Čo sa patrí a čo nie” – krst Knihy pravidiel, zoznamovanie sa so zásadami slušného správania sa


Pridajte komentár