Školský rok 2014 – 2015

V tomto školskom roku sme realizovali tieto aktivity:

Jún:

 • 30.06.2015 – „Dovidenia škôlka“ – slávnostná rozlúčka s predškolákmi
 • 26.06.2015 – „Kto bol naj…?“ – vyhodnotenie najlepšej dochádzky do MŠ, najlepších zberačov papiera a viečok do súťaže s firmou Tami
 • 25.06.2015 – „Pyžamová party – alebo posledná noc v škôlke“ – veselá nočná diskotéka so všetkým čo k tomu patrí
 • 10.06.2015 – „Ako sa narodilo slniečko“- exkurzia do Planetária v Prešove
 • 08.06.2015 – „Žili medzi nami“ – školský výlet do Dinoparku v Košiciach
 • 04.06.2015 – „Kreslenie na chodníky“ – svet očami detí
 • 03.06.2015 – „Zdravé zúbky nebolia“ – návšteva stomatológa v rámci preventívnej prehliadky
 • 02.06.2015 – „Detský trojboj“ – športové súťaženie v skoku, behu a hode kriketovou loptičkou
 • 01.06.2015 – „Snehulienka“ – divadelné predstavenie žiakov ZŠ z Krompách

Máj:

 • 27.05.2015 – „Sadíme my máje“ – spoznávanie ľudových tradícií pri stavaní májov
 • 21.05.2015 – „Pozdrav všetkým mamám“ – vystúpenie detí pri príležitosti Dňa matiek pre SZZP v Krompachoch
 • 20.05.2015 – „Mami, mamka, mamička“- slávnostné RS spojené s vystúpením detí pri príležitosti Dňa matiek
 • 19.05.2015 – „Na prechádzke s ujom Radom“ – divadelné predstavenie s hercami bábkového divadla Slniečko z Nitry
 • 12.05.2015  – „Športovo-turistická vychádzka“ – vychádzka do okolia s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu

Apríl:

 • 28.04.2015 – „Život v lese“ – spoznávanie lesného ekosystému – pohybové aktivity v prírode, organizované zamestnancami Lesov
 • 27.04.2015 – „Najkrajšie miesto na Zemi“ – spoznávanie kultúrno-historických pamiatok v obci
 • 20. – 24.04.2015 – „Chránime si našu Zem“ – aktivity zamerané na spoznávanie významu separovania odpadu pre životné prostredie
 • 13.04.2015 – „Kocúr v čižmách“ – interaktívne divadelné predstavenie s p. Mgr. A. Palešicom
 • 02.04.2015 – „Šibi-ribi, mastné ryby“ -škôlkárska oblievačka – spoznávanie ľudový zvykov a tradícií Veľkej noci v regióne

Marec:

 • 18.03.2015 – „Iskrička a kvapôčka varujú“ – návšteva obecnej hasičskej zbrojnice
 • 12.03.2015 – „Bacily, traste sa!“ – beseda so zamestnancami RZP z nemocnice z Krompách
 • 05.03.2015 – „Kniha je môj kamarát“- návšteva miestnej knižnice v Slovinkách
 • 03.03.2015 – „Výstava vtákov v Krompachoch“ – zoznamovanie sa s vtáctvom žijúcim v našom regióne
 • 03.03.2015 -„Exkurzia do knižnice v Krompachoch“ -spoznávanie priestorov Mestskej knižnice

Február:

 • 13.02.2015 – „Fašiangový ples“ – karneval spojený s hrami s rodičmi
 • 04.02.2014 – „Zápis detí do 1.ročníka ZŠ“ – testovanie predškolákov pred vstupom do ZŠ

Január:

 • 20.01.2015 – „Návšteva 1.ročníka v ZŠ“ – náčuv predškolákov na hodine čítania a písania
 • 12. – 16. 01.2015 – „Zimné športovanie“ – zimné športy-hokej, lyžovanie, sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov, hry so snehom
 • 13.01.2015 -„Návšteva telocvične v ZŠ“ – zoznamovanie sa s prostredím ZŠ

December:

 • 19.12.2014 – „Z lásky“ – vzájomné obdarovávanie sa,  spoznávanie tradícií „Štedrej večere“
 • 17.12.2014 – „Mikulášske prekvapenie“ – Mikuláš v materskej škole, spojený s Vianočnou besiedkou – vystúpenie detí s kultúrnym programom
 • 16.12.2014 – „Vianočné Krompachy“ – pozorovanie vianočnej výzdoby v Krompachoch spojené s posedením pri čaji s pizzou
 • 15.12.2014 – „Sladké Vianoce“ – vianočné pečenie s mamičkou –  p. Bc. Kľocovou
 • 09. a 11.12. 2014 – „Zvieratká v zime“ – starostlivosť o zvieratá v zime – dokrmovanie, výzdoba stromčeka na školskom dvore
 • 01.-05.12.2014 – „Čakanie na Mikuláša“ – edukačné aktivity zamerané na toto predvianočné obdobie

November:

 • 27.11.2014 – „Zvieratká v ZOO“ – interaktívne predstavenie pre deti
 • 19.11.2014 – „Pomáhať a chrániť“ – beseda s príslušníkmi policajného zboru z Krompách
 • 07.11.2014 – „Výchovný koncert“ – predvádzanie archaických hudobných nástrojov p. Budinským z Očovej

Október:

 • 29.10.2014 – „Ľúbime Vás, starkí naši“ – slávnostná besiedke venovaná starým rodičom pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 • 27.28.10.2014 – „Jesenné variácie – tvorenie z prírodnín“ – využitie rôznych prírodnín na rozvoj fantázie a tvorivosti detí pri výzdobe interiéru MŠ
 • 08.-27.10.2014 – „Dni ovocia a zeleniny“ –  spoznávanie významu prirodzených vitamínov  pre zdravie
 • 20.-24.10.2014 – „Jesenný Land Art“ – vytváranie z prírodnín a jesenné hry v prírode
 • 12.10.2014 – „Beh ulicami Krompách“ – športové súťaženie v behu, organizované mestom Krompachy
 • 1.10.2014 – „Jeseň v lese„- športovo-turistická vychádzka spojená s poznávaním prírodných krás obce

September:

 • 19.09.2014 – „Krst Knihy pravidiel“ – spoznávanie zásad slušného správania sa, dodržiavanie pravidiel triedy


Pridajte komentár