Školský rok 2015 – 2016

V tomto školskom roku sme realizovali tieto aktivity:

Jún:

 • 30.06.2016 – „Ahoj škôlka, škola volá…“ – slávnostná rozlúčka predškolákov s MŠ
 • 28.06.2016 – „Naši naj…“- vyhodnotenie dochádzky a zberu papiera
 • 23.06.2016 – „Pyžamová párty, alebo posledná noc v škôlke“ – rozlúčka predškolákov s hračkami a priestormi MŠ
 • 09.06.2016 – „Exkurzia v planetáriu v Prešove“ – rozprávková cesta vesmírom
 • 03.06.2016 – „Vystúpenie v Krompachoch“ – vystúpenie ľudového krúžku s ľudovým pásmom pre SZZP
 • 02.06.2016 – „Školský výlet“ – návšteva kaštieľa v Markušovciach a zábavného centra v SNV – „Detský svet“
 • 01.06.2016 – „Oslavy MDD“ – sviatok detí  – deň plný hier a súťaží

Máj:

 • 31.06.2016 – „Detský trojboj“ – súťaženie v skoku do diaľky z miesta, v hode kriketovou loptičkou a v behu na 20 metrov
 • 30.06.2016 – „Kreslenie na chodníky“ – výtvarné vyjadrenie detských predstáv sveta
 • 17.05.2016 – „Sadíme my máje“ – spoznávanie ľudových tradícií pri stavaní májov
 • 11.05.2016 – „Moja mamka najdrahšia“ – slávnostné RZ spojené s vystúpením detí pri príležitosti Dňa matiek
 • 03.a 04.05.2016 – „Najkrajšie miesto na Zemi“-spoznávanie architektúry  kultúrnych a historických pamiatok v obci, návšteva pravoslávneho a gréckokatolíckeho chrámu s ich umeleckými dielami

Apríl:

 • 24.-29.04.2016 – „Chránime si našu Zem“- aktivity zamerané na význam separovania odpadu pre životné prostredie
 • 20.04.2016 – „Život v lone prírody“ – beseda s lesníkom o ekosystéme lesa a krajiny
 • 06.04.2016 – „Zápis detí  do 1.ročníka ZŠ“ – slávnostný zápis budúcich prvákov v ZŠ
 • 01.04.2016 – “ V zdravom tele, zdravý duch“ – pohybové hry a aktivity realizované v telocvični  ZŠ v Slovinkách

Marec:

 • 23.3.2016 – „Čoskoro budem žiakom“ – náčuv na hodine čítania v 1. ročníku ZŠ v Slovinkách
 • 23.3.2016 – „Maľujem si vajíčko“ – zvyky a tradície veľkonočných sviatkov
 • 17.3.2016 – „Kvapôčka a iskrička varujú“-návšteva obecnej hasičskej zbrojnice
 • 16.3.2016 – „Ako sa Mates oženil“ – divadelné predstavenie Divadla na predmestí zo SNV
 • 11.3.2016 – „Mám básničku na jazýčku“ – súťaž v prednese detskej poézie
 • 9.3.2016 – „Babinec“ – zábavné posedenie mamičiek pri príležitosti MDŽ
 • 9.3.2016 – „Čaro rozprávok“ – návšteva miestnej knižnice

Február:

 • 24.02.2016 – „Spišské rozprávky“ –  návšteva Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi
 • 09.02.2016 – „Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide…“ – karneval v materskej škole

Január:

 • 25.-29.01.2016 – „Zimná olympiáda“ – zimné športovanie, sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov, hry so snehom

December:

 • 18.12.2015 – „Zdravie, šťastie, vinšujeme Vám…“ – vystúpenie s kultúrnym programom na vianočnej besiedke
 • 18.12.2015 – „Prekvapenie pod stromčekom“ – vzájomné obdarovávanie medzi rovesníkmi
 • 16.12.2015 – „Vôňa Vianoc“ – vianočné pečenie
 • 9. a 11.12.2015 – “ Vianoce pre zvieratká“ – výzdoba vianočného stromčeka pre zvieratká z lesa a ich dokrmovanie
 • 04.12.2015 – „Vítaj, milý Mikuláš!“ – privítanie Mikuláša v MŠ spojené s rozdávaním darčekov a diskotékou

November:

 • 19.11.2015 – „Pomáhať a chrániť“ – beseda s policajtmi o význame ich práce pre spoločnosť
 • 18.11.2015 – „Baníctvo v našom regióne“ – výstava o histórii baníctva v MKS v Krompachoch

Október:

 • 28.10.2015 – „Najdrahším starkým“ – vystúpenie detí pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 • 27.10.2015 – „O psíkoch“ – rozprávka o priateľstve a vzájomnej pomoci
 • 1.10. – 25.10.2015 – „Jeseň – pani bohatá“ – jesenné aktivity a hry v prírode, vytváranie z prírodnín v prírode
 • 21.10.2015 – „Malí huncúti“ – bábkové divadlo o hygiene, zdraví a slušnom správaní
 • 05. – 15.10.2015 – „Plody jesene“- spoznávanie kategórií ovocia a zeleniny a možnosti ich využitia v praktických činnostiach
 • 11.10.2015 – „Beh ulicami Krompách“ – športová súťaž v behu organizovaná mestom Krompachy

September:

 • 29.9.2015 – „Jeseň v lese“ – športovo-turistická vychádzka so zameraním na environmentálnu výchovu a spoznávanie prírodných krás
 • 23.9.2015 – Krst „Knihy pravidiel“ – spoznávanie pravidiel správania sa, alebo čo sa patrí a čo nie v MŠ

 Pridajte komentár