Školský rok 2016 – 2017

V tomto školskom roku sme realizovali tieto aktivity:

Jún:

 • 30.06.2017 – „Rozlúčka s predškolákmi“ – slávnostná akadémia s odovzdávaním Osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania
 • 28.06.2017 – „Naši najlepší“ – vyhodnotenie zberu papiera a najlepšej dochádzky do MŠ počas školského roka
 • 22.06.2017 – „Pyžamová párty“ – noc v MŠ s predškolákmi
 • 09.06.2017 – „Pohybom k zdraviu“ – školský výlet do detského centra v Hozelci
 • 06.06.2017 – „Ako mesiac putoval za slniečkom“ – rozprávka s vesmírnou témou vo sférickom kine
 • 02.06.2017 – „Sadíme my máje…“ – spoznávanie ľudových zvykov a tradícií  „stavania májov“
 • 02.06.2017 – „Športovo-turistická vychádzka“ –  vychádzka s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu
 • 01.06.2017 – „MDD – kreslenie na chodníky“ – oslava Dňa detí v MŠ

Máj:

 • 31.05.2017 – „Detský trojboj“ – športové súťaženie v behu, hode a skoku
 • 30.05.2017 – „Klauniáda“ – vystúpenie p. Palešica plné hudby, spevu a zábavy
 • 12.05.2017 – „Mamulienka moja zlatá“ – slávnostné RS spojené s vystúpením detí pri príležitosti Dňa matiek
 • 02.a 10.05.2017 – „Najkrajšie miesto na Zemi“ – spoznávanie kultúrno-historických pamiatok v obci
 • 05.05.2017 – „Deň Zeme“ – význam separovania odpadu pre životné prostredie

Apríl:

 • 12.04.2017 – „Škôlkárska kúpačka“ – radostné prežívanie spoločnej veľkonočnej kúpačky
 • 05.04.2017 – zápis detí do 1.ročníka ZŠ
 • 03.04.2017 – „Vítanie jari“ – spoznávanie ľudových zvykov súvisiacich s Veľkou nocou

Marec:

 • 22.03.2017 – „Janka a Danka“ – divadelné predstavenie Divadla na predmestí zo SNV
 • 21.03.2017 – Návšteva 1.ročníka ZŠ – náčuv na hodine čítania
 • 20.03.2017 – Iskrička a kvapôčka varujú – návšteva dobrovoľného hasičského zboru v obci
 • 17.03.2017 – „Mám básničku na jazýčku“ – medzitriedna súťaž v prednese poézie
 • 16.03.2017 – „Rozprávková krajina“ – exkurzia do obecnej knižnice

 

Február:

 • 22.02.2017 – „Fašiangový karneval“ – karneval MŠ v kultúrnom dome v obci
 • 08.02.2017 – „Abeceda zdravia“ – rozprávka bábkového divadla Slniečko v Piešťanoch o význame vitamínov a pohybu pre zdravie človeka

Január:

 • 25.01.2017 – Návšteva telocvične v ZŠ – pohybové aktivity detí v telocvični ZŠ v rámci spolupráce MŠ a ZŠ
 • 16.-20.01.2017 – Zimná „škôlkárska olympiáda“ – zimné športovanie detí – hokej, lyžovanie, sánkovanie

December:

 • 22.12.2016 – „Zdravie, šťastie, pokoj svätý, vinšujeme Vám…“ – slávnostné rodičovské stretnutie s vianočnou besiedkou
 • 22.12.2016 – „Škôlkárske Vianoce“ – spoznávanie ľudových zvykov a tradícií v predvianočnom a vianočnom období
 • 20.12.2016 – „Dobrá novina“ – vinše a želania od detí  zo ZŠ v Slovinkách
 • 20.12.2016 – „Sladké Vianoce“ – vianočné pečenie v MŠ
 • 13. a 14.12.2016 – „Staráme sa o lesnú zver“ – starostlivosť o zvieratá v zime – dokrmovanie, výzdoba stromčeka na školskom dvore
 • 06.12.2016 – „Mikuláš v MŠ“ – návšteva Mikuláša v MŠ s krátkym programom a odovzdávaním balíčkov

November:

 • 24.11.2016 – „Pomáhať a chrániť“ – beseda s príslušníkom PZ
 • 22.11.2016 – „Babinec“ – zábavné popoludnie s mamičkami
 • 03.11.2016 – „S úctou spomíname“ – návšteva pamätníkov a hrobov na cintoríne v obci

Október:

 • 27.10.2016 -„Kytička pre starkých“ – vystúpenie pre starých rodičov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 • 27.10.2016 – „Jesenné radovánky“ – púšťanie šarkanov
 • 12.-20.10.2016 – „Jesenné variácie“ – vytváranie z prírodnín
 • 12.-20.10.2016 – „Plody jesene“- organizované dni ovocia a zeleniny v rámci EA
 • 11.10.2016 – „Športovo-turistická vychádzka“ – zameraná na spoznávanie prírodných krás blízkeho okolia MŠ a skvalitnenie environmentálnej výchovy
 • 09.10.2016 – „Beh ulicami Krompách“ – súťaž detí v behu na 100 m v kategórii „deti do 7 rokov“

September:

 • 28.09.2016 – „Krst Knihy pravidiel“ – spoznávanie triednych pravidiel slušného správania sa


Pridajte komentár