Školský rok 2018 – 2019

V tomto školskom roku sme realizovali tieto aktivity:

Jún:

 • 28.06.2019 – „Rozlúčka s predškolákmi“ – slávnostné ukončenie školského roka spojené s rozlúčkou predškolákov
 • 26.06.2019 – „Pomôž svojej škôlke“ – vyhodnotenie zberu papiera
 • 18.06.2019 – „Pyžamová party, alebo posledná noc v škôlke“
 • 06.06.2019 – „Farebný svet“ – kreslenie na tvár a chodníky, aktivity venované MDD
 • 05.06.2019 – „Školský výlet“ – výlet do kaštieľa v Markušovciach spojený s interaktívnou rozprávkou O šípkovej Ruženke a na Spišský salaš
 • 04.06.2019 – „Detský trojboj“ – športové súťaženie v behu na 20m, skoku do diaľky z miesta a hode kriketovou loptičkou

Máj:

 • 31.05.2019 – „Sadíme my máje…“ – spoznávanie ľudových tradícií pri stavaní májov
 • 29.05.2019 – „Návšteva Planetária“ – exkurzia do Planetária v Prešove
 • 21.05.2019 – „Športovo-turistická vychádzka“ – spojená s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu
 • 16.05.2019 – „Ferdo Mravec“ – divadelné predstavenie divadla Sarus z Prešova
 • 14.05.2019 – „Moja drahá mamička“ – slávnostné RS spojené s vystúpením detí pri príležitosti Dňa matiek

Apríl:

 • 29.a 30.04.2019 – „Spoznávame kultúrno-historické pamiatky obce“ – návšteva chrámov v obci, spoznávanie umeleckých diel a kultúrnych pamiatok
 • 25.04.2019 – „Deň Zeme“ – ochrana prírody a separovaný zber odpadkov v okolí MŠ
 • 17.04.2019 – „Veľká noc sa blíži“ – spoznávanie umenia zdobenia kraslíc a pletenia korbáčov
 • 10.04.2019 – „Dravce medzi deťmi“ – sokoliari v MŠ – predstavenie najväčších dravcov zo skupiny Horus z Košíc
 • 09.04.2019 – „Lesným chodníkom“ – beseda s lesníkom
 • 01.-05.04.2019 – „Vítame jar“ – ľudové zvyky a hudobné hry spojené s vítaním jari
 • 03.04.2019 – „Zápis detí do 1. ročníka ZŠ“ – slávnostný zápis predškolákov v ZŠ

Marec:

 • 28.a 29.03.2019 – „Medzi zvieratkami“ – exkurzia do hospodárskeho dvora a beseda s p. Novotným – výrobcom kožených remeňov a zberačom zvoncov
 • 21.03.2019 – „Evička nám ochorela“ – beseda so záchranármi z nemocnice z Krompách a z dobrovoľného hasičského zboru zo Sloviniek
 • 20.03.2019 – „Návšteva predškolákov v 1. ročníku ZŠ“ – zoznámenie sa s priestormi školy, spojený s náčuvom v 1. ročníku na hodine slovenského jazyka a matematiky
 • 08.03.2019 – „Básničkový kolotoč“ – medzitriedna súťaž v prednese poézie
 • 06.03.2019 – „Krajina zázrakov“ – návšteva obecnej knižnice
 • 01.03.2019 – „Kúzelný Félix“- interaktívne divadelné predstavenie košického divadla Crocus v MŠ

Február:

 • 26.02.2019 – „Karnevalové šantenie“ – karneval v MŠ

Január:

 • 28.1.-1.2.2019 – „Radovánky pani Zimy“ – zimné športovanie, sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov, hry so snehom
 • 23.01.2019 – „Pohybom za zdravým“ – návšteva telocvične v ZŠ v Slovinkách

December:

 • 21.12.2018 – „Škôlkárske Vianoce“ – zvyky a tradície vianočných sviatkov, vzájomné obdarovávanie
 • 20.12.2018 – „Veselo je pod stromčekom“ – vianočná besiedka – vystúpenie detí s kultúrnym programom
 • 17.12.2018 – „Voňavé Vianoce“ – vianočné pečenie medovníčkov v spolupráci s p. Z. Minčeffovou
 • 10.-14.12.2018 – „Staráme sa o lesnú zver“ – starostlivosť o zvieratá v zime – dokrmovanie, výzdoba stromčeka na školskom dvore
 • 06.12.2018 – „Vítaj milý Mikuláš“ – návšteva Mikuláša v MŠ v rámci edukačných aktivít

November:

 • zatepľovanie budovy a stavebné úpravy v MŠ

Október:

 • 26.10.2018 – „Babka, dedko, ľúbime Vás…“ – slávnostná besiedka pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším
 • 25.10.2018 – „Jesenné radovánky“ – púšťanie šarkanov,  jesenné hry detí v prírode v rámci EA
 • 24.10.2018 – „Vystúpenie pre seniorov“ – vystúpenie pre SZZP v Krompachoch a občanov obce pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším
 • 15.-19.10.2018 – „Dary našej záhrady“ – aktivity zamerané na spoznávanie zeleniny z našich záhrad
 • 14.10.2018 – „Beh ulicami Krompách“ – súťaženie detí MŠ a ZŠ v behu na 100 m
 • 08.-12.10.2018 – „Zdravie zo sadu“ – aktivity zamerané na spoznávanie ovocia našich sadov a jeho význam pre zdravie človeka
 • 03.10.2018 – „Športovo-turistická vychádzka“ – spojená s poznávaním prírodných krás na skvalitnenie environmentálnej výchovy a spoznávanie blízkeho okolia MŠ
 • 1.10.2018 – „Krst Knihy pravidiel“ – spoznávanie pravidiel slušného správania sa

September:

 • 24.-27.9.2018 – „Kde bývam“ – vychádzky obcou k bydliskám predškolákov
 • 11.a12.09.2018 – „Dni obce Slovinky“ – výstava „šikovných rúk“ obyvateľov obce a rozprávkové dopoludnie s animátormi „Divadelný rebrinák“


Comments are closed.