Školský rok 2020 – 2021

V tomto školskom roku sme realizovali tieto aktivity:

Jún:

 • 30.06.2021 – „Zbohom škôlka, lúčime sa“ – slávnostná rozlúčka s predškolákmi
 • 29.06.2021 – vyhodnotenie najlepších „zberačov“ papiera a najlepšej dochádzky do MŠ
 • 24.06.2021 – školský výlet do kynologického areálu v obci
 • 02.06.2021 – „Detský trojboj“ – súťaženie v behu na 20m, skoku do diaľky z miesta a hode do diaľky kriketovou loptičkou
 • 01.06.2021 – „Zahráme sa všetci spolu“ – hry a súťaže detí pri príležitosti MDD

Máj:

 • 28.05.2021 – „Mama, oco a ja“ – divadelné predstavenie bábkového divadla Slniečko z Piešťan
 • 27.05.2021 – „Športovo-turistická vychádzka“ – s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu
 • 08.05.2021 – „Máj, máj, máj…“ – spoznávanie ľudových tradícií pri stavaní májov

Apríl:

 • 24.04.2021 – „Deň Zeme a Ježko Separko“ – význam ochrany prírody a separovania odpadu pre životné prostredie
 • 08.04.2021 – „Testovanie predškolákov“ – zápis detí do 1.roč. ZŠ (pre nepriaznivú epidemiologickú situáciu realizovaný v MŠ)
 • 04.04.2021 – „Vítanie jari“ – spoznávanie ľudových tradícií a zvykov Veľkej noci

Marec:

 • 21.03.2021 – „Najcennejší dar“ – svetový deň vody – spoznávanie významu vody pre prírodu a človeka, v rámci Ea
 • 14.03.2021 – „Bacily, traste sa“ – aktivity zamerané na ochranu zdravia a poskytovanie prvej pomoci
 • 04.03.2021 – „Mám básničku na jazýčku“ – súťaž v prednese detskej poézie

Január – Február:

 • 20.02.2021 – „Fašiangy, Turíce“-spoznávanie ľudových zvykov pri „pochovávaní basy“
 • 17.02.2021 – „Fašiangová veselica“ – karneval v MŠ v rámci EA, v každej triede samostatne
 • 16.02.2021 – „Zimné šantenie“ – zimné športovanie, sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov, hry so snehom
 • do 15.02.2021 – prevádzka v MŠ zabezpečená z dôvodu pandémie COVID-19 len pre deti z prvej infraštruktúry

December:

 • 17.-31.12.2020 – prevádzka prerušená z dôvodu karantény COVID-19
 • 06.12.2020- „Mikuláško, dobrý strýčko“ – privítanie Mikuláša v MŠ spojený s kultúrnym programom v rámci EA

November:

 • 21.11.2020 – „Čím budem“-týždeň aktivít zameraný na spoznávanie rôznych pracovných profesií

Október:

 • 29.10.2020 – „S úctou spomíname“ – návšteva pamätníkov a hrobov na cintoríne v rámci pobytu vonku
 • 19.-23.10.2020 – „Jesenné hry v prírode“ – púšťanie šarkanov, vytváranie s prírodnín a jesenné hry detí v prírode v rámci EA
 • 05.-09.10.2020 – „Vitamíny zo záhrady“ – aktivity zamerané na oboznamovanie sa s významom ovocia a zeleniny pre zdravie človeka
 • 02.10.2020 – „Krst Knihy pravidiel“ – spoznávanie pravidiel slušného správania sa

September:

 • aktivity zrušené z dôvodu mimoriadnej situácie – šírenie pandémie COVID-19


Comments are closed.