Školský rok 2021 – 2022

V tomto školskom roku sme realizovali tieto aktivity:

Jún:

 • 30.06.2022 – „Rozlúčka s predškolákmi“ – slávnostné odovzdávanie Osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania v MŠ, spojené s kultúrnym programom
 • 28.06.2022 – „Vyhodnotenie zberu papiera a najlepšej dochádzky“
 • 24.06.2022 – „Planetárium v MŠ“ – tajomstvá Zeme a vesmíru v príbehoch pre deti
 • 23.06.2022 – „Denná párty predškolákov“ – rozlúčka predškolákov s hračkami a priestormi MŠ
 • 16.06.2022 – „Deň otcov a rodiny“ – veselé súťaženie rodičov a detí spojené so spoločným posedením
 • 06.06.2022 – „Policajti medzi deťmi“ – beseda s policajtmi o význame ich práce spojená s ukážkou výcviku služobného psa
 • 03.06.2022 – „Školský výlet“ – pohybové aktivity v detskom centre v Hozelci a na Spišskom salaši
 • 02.06.2022 – „Hasiči v MŠ“-ukážka techniky a práce hasičov z DHZ v Slovinkách
 • 01.06.2022 – „MDD, kreslenie na chodníky“ – oslava sviatku detí

Máj:

 • 31.05.2022 – „Detský trojboj“ – športové súťaženie v behu na 20m, hode kriketovou loptičkou a skoku do diaľky z miesta
 • 27.05.2022 – „Sokoliari v MŠ“ – predstavenie dravcov a vystúpenie sokoliarskej skupiny Horus z Košíc
 • 25. a 26.05.2022 – športovo-turistická vychádzka s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu
 • 25.05.2022 – „Zlatá rybka“-divadelné rozprávkové predstavenie divadla Sarus z Prešova
 • 18.05.2022 – „Moja mama je najkrajšia“ – slávnostná besiedka pri príležitosti osláv Dňa matiek
 • 13.05.2022 – „Sadíme my máje…“ – spoznávanie ľudových tradícií pri stavaní májov
 • 06.a 11.05.2022 – „Moja domovina“ – spoznávanie  kultúrno-historických pamiatok v obci – návšteva chrámov

Apríl:

 • 22.04.2022 – „Deň Zeme“ – zbieranie a triedenie odpadu na školskom dvore a v okolí MŠ
 • 13.04.2022 – „Veľkonočná oblievačka“ – zoznamovanie sa s ľudovými tradíciami viažucími sa k Veľkej noci
 • 06.04.2022 – „Čoskoro budem prvákom“- zápis detí do 1.ročníka ZŠ
 • „Prišla jar“ – spoznávanie charakteristických znakov jari v EA, pracovných činostiach a priamych pozorovaniach

Marec:

 • 22.03,2022 – „Návšteva 1.ročníka v ZŠ“ – spoznávanie priestorov ZŠ a náčuv v 1.ročníku
 • 12.03.2022 – „Kamarátka knižka“ – exkurzia do knižnice v Krompachoch zameraná na podporu a rozvoj predčitateľskej gramotnosti detí
 • 03.03.2022- „Zábava s Dada krúžkom“ – predstavenie sa lektora s činnosťou záujmového krúžku „Tanečníček“
 • 01.03.2022- „Fašiangová veselica 2“-karneval v MŠ pre „Malé myšky“, ktoré boli  17.02. 2022 v karanténe

Február:

 • 17.02.2022 – „Fašiangová veselica“ – karnevalové šantenie v rámci EA
 • 16.02.2022 – „Legohranie“-ukážka tvorby z lega prostredníctvom lektoriek z  „Legárne.sk“

December:

 • 13.-17.12.2021 „Čas vianočný, čas radostný…“-spoznávanie tradícií vianočného obdobia, príprava vianočných dobrôt a spoločné rozbaľovanie darčekov
 • 6.-10.12.2021 – „Staráme sa o zvieratá v zime“ – dokrmovanie, výzdoba stromčeka na školskom dvore
 • 06.12.2021 – „Mikuláško, dobrý strýčko“ – v rámci EA deti v jednotlivých triedach navštívil Mikuláš a obdaril ich dobrotami

November:

 • sa niesol v znamení „dopravy“, ale pre karanténne a prevádzkové dôvody, bola prevádzka MŠ prerušená na tri týždne

Október:

 • 27.10.2021 – „S úctou a spomienkou“- príprava darčekov pre „starkých“, pri príležitosti Mesiaca úcty k straším a návšteva cintorína a pamätníkov v obci so symbolickým zapálením sviečok
 • „Jesenné hry v prírode“ – aktivity realizované v priebehu mesiaca – púšťanie šarkanov, vytváranie z prírodnín a jesenné hry detí v prírode
 • 11.10. – 15.10.2021 – „Čo vyrástlo na poli“ – EA zamerané na spoznávanie zeleniny rastúcej na našich poliach
 • 10.10.2021 – „Beh ulicami Krompách“ – športové súťaženie v Krompachoch v behu  na 100 m
 • 08.10.2021 – „Vitamíny zo záhrady“ a „Krst Knihy pravidiel“ –  spoznávanie významu vitamínov pre zdravie človeka a význam dodržiavania pravidiel slušného správania sa

September:

 • 30.9.2021 – „Športovo-turistická vychádzka“ – so zameraním na environmentálnu výchovu a ochranu prírody a krajiny
 • 27.9.2021 – „Kto je rodina?“- aktivity zamerané na socializáciu detí v kolektíve


Comments are closed.