Školský rok 2022 – 2023

V tomto školskom roku sme realizovali tieto aktivity:

Jún:

 • 30.06.2023 – „Rozlúčka s predškolákmi“ – slávnostné ukončenie školského roka, rozlúčka s predškolákmi
 • 29.06.2023 – „Vyhodnotenie dochádzky a zberu papiera“ – vyhodnotenie dochádzky detí do MŠ a najlepších „zberačov“ papiera
 • 22.06.2023 – „Pyžamová párty predškolákov“ – alebo posledná noc v škôlke
 • 15.06.2023 – „Školský výlet“ – školský výlet do ZOO v SNV, so zameraním na poznávanie exotických zvierat
 • 02.06.2023 – „Skákací hrad v MŠ“-pohybové aktivity, ktoré zavŕšili týždeň „detských radostí“
 • 01.06.2023 – „MDD“ – kreslenie na chodníky, maľovanie na tvár a spoločné hry zamerané na sviatok detí

Máj:

 • 31.05.2023 -„Hasiči medzi nami“ – beseda a ukážka hasičskej techniky obecného záchranného hasičského zboru
 • 30.05.2023 – „Exkurzia v Planetáriu“ – spoznávanie vesmíru, hviezd a planét v Planetáriu v Prešove
 • 29.05.2023 – „Detský trojboj“ – športové súťaženie v behu na 20m, skoku do diaľky z miesta a v hode kriketovou loptičkou
 • 26.05.2023 – „Sadíme my máje…“- spoznávanie ľudových tradícií pri stavaní májov
 • 24.05.2023 – „Jarné bylinky Kúzelnej Babičky“- beseda s bylinkárkou zo SNV o význame liečivých rastlín pre zdravie človeka
 • 19.05.2023 – „Škôlkárska svadba“- upevnenie poznatkov o rodine prostredníctvom zážitkového učenia
 • 18.05.2023 – „Mama je môj celý svet“ – slávnostná besiedka pri príležitosti osláv Dňa matiek
 • 12.05.2023 – „Športovo-turistická vychádzka“ – s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu
 • 02. a 04.05.2023 – „Rodný môj kraj“ – spoznávanie chrámov a kultúrnych pamiatok v obci

Apríl:

 • 25.04.2023 – „Gepardie speváčky“ – hudobná rozprávka – divadelné predstavenie divadla Crocus z Košíc
 • 24.04.2023 – „Veverička Triedička a Ježko Separko“ – význam separovania odpadu pre životné prostredie, Deň Zeme
 • 20.04.2023 – „Potulky lesom“ – beseda s lesníkmi o flóre a faune lesa a o potrebe ochrany prírody a krajiny
 • 13.04.2023 – „Zápis detí do 1.ročníka ZŠ“ – zápis predškolákov do ZŠ
 • 05.04.2023 – „Škôlkárska oblievačka“ – spoznávanie ľudových veľkonočných zvykov
 • 04.04.2023 – „Maľujem si vajíčko“ – ukážka zdobenia kraslíc

Marec:

 • 27. – 31.03.2023 – „Zvieratá a ich mláďatá“- spoznávanie významu hospodárskych zvierat – projektové učenie
 • 30.03.2023 – „Spievaj si slávičku“ – medzitriedna súťaž v speve ľudových piesní
 • 22.03.2023 – „Svetový deň vody“ – aktivity zamerané na spoznávanie významu vody pre našu planétu
 • 17.03.2023 – „V zdravom tele, zdravý duch“- návšteva telocvične v ZŠ
 • 15.03.2023 – „Návšteva 1. ročníka ZŠ“ – otvorená hodina SJ a M v 1.ročníku, zoznamovanie sa s priestormi ZŠ
 • 02.03.2023 – „Marec – mesiac knihy“ – exkurzia do knižnice v Krompachoch
 • 01.03.2023 – „Návšteva komunitného centra“ – odhaľovanie krásy ukrytej v knihách

Február:

 • 28.02.2023 – „Exkurzia do knižnice“- návšteva „Malých myšiek“ v mestskej knižnici v Krompachoch
 • 15.02.2023 – „Fašiangový karneval“ – karneval v MŠ s maskotmi a animátorom z Detičkova z Košíc

Január:

 • 23.-27.01.2023 – „Zimné radovánky“ – hry so snehom, bobovanie a klzákovanie na školskom dvore
 • 17.01.2023 – „Snehulienka“- divadelné predstavenie žiakov ZŠ v Slovinkách

December:

 • 15.12.2022 – „Vianoce pre zvieratká“ – zdobenie vianočného stromčeka pre zviaratká na šk.dvore
 • 06.12.2022 – „Vitaj, milý Mikuláš“- privítanie Mikuláša v MŠ piesňami, básňami a tancom

November:

 • 09.11.2022 – Malí huncúti“ – divadelné bábkové predstavenie divadla Slniečko z Piešťan o priateľstve,zdravej výžive a slušnom správaní sa
 • 02.11.2022 – „S úctou spomíname“- návšteva cintorína a pamätníkov v obci

Október:

 • 27.10.2022 – „Starkým z lásky“ – slávnostná besiedka pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
 • 26.10.2022 – „Šarkan letí“ – jesenné hry, púšťanie šarkanov na školskom dvore
 • 18.10.2022 – „Čo vyrástlo na poli“-význam vitamínov v zelenine, ktorú pestujeme na poli
 • 12.10.2022 – „Vitamíny zo záhrady“ – spoznávanie jednotlivých druhov ovocia z našich záhrad
 • 05.a 07.10.2022 – „Jesenná športovo-turistická vychádzka“ – poznávanie prírodných krás blízkeho okolia MŠ a rozvíjanie environmentálnej výchovy

September:

 • 29.09.2022 – „Krst Knihy pravidiel“ – ako sa slušne správať, aby sme nestratili kamarátov
 • 24.09.2022 – „Takto sme sa zoznamovali“ – spoznávať okolie a miesta, kde bývajú kamaráti


Comments are closed.