IKT v edukácii

Počítač je dnes už neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Informačno-komunikačné technológie vo vzdelávaní (IKT v edukácii) umožňujú deťom a učiteľke  získavať a overovať si vedomosti v rôznych oblastiach vzdelávania. Preto sa aj v našej MŠ  s nimi  deti zoznamujú a využívajú ich v hrových činnostiach, či v edukačných aktivitách.  O tom ako spolu s pani učiteľkou spoznávali zeleninu z polí, pomenovávali ju, delili podľa druhu a farby,  zaujímavým spôsobom si overovali už známe poznatky z oblasti matematickej a prírodovednej gramotnosti sa môžete presvedčiť v našej galérii.

Categories: Archiv


Pridajte komentár