Čakanie na Mikuláša

Čakanie na Mikuláša“ už tradične v našej MŠ znamená aktivity a činnosti, pri ktorých sa deti menia na malých milých čertíkov, anjelikov a Mikulášov. Spolu s pani učiteľkami pripravujú prostredie a ozdobujú triedy, aby sa Mikulášovi čo najviac páčili. Nezabúdajú samozrejme ani na cvičenie, hry a rozširovanie si svojich obzorov, ale aj prípravu programu, ktorým potešia Mikuláša na vianočnej besiedke 19.12.2012.

Categories: Archiv


Pridajte komentár