Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

12.február sa niesol v  znamení napätia a očakávania, veď z našich predškolákov sa majú stať budúci prváci. Posmelení prítomnosťou mamičiek a svojich pani učiteliek vstupovali do triedy  „veľkej školy“  smelo a nebojácne. Milo ich privítala p. zástupkyňa PaedDr. Lenka Dzuriková a školáci s krátkym a veselým programom. Ušiel sa im aj malý sladký darček a potom už „hor sa“ k povinnostiam – vypracovať test zrelosti.  Spoločne s  psychologičkou p. Mgr. Katovou, milou p. učiteľkou Mgr. Kleinovou a svojimi pani učiteľkami z MŠ im išla práca „od ruky“ a čochvíľa si mohli povedať: „a máme to za sebou. Zápis detí do 1.ročníka ZŠ sme zvládli na jednotku s hviezdičkou.“

Categories: Archiv


Pridajte komentár