Poďakovanie

Ďakujeme rodičom, sponzorom a všetkým, ktorí v školskom roku 2011/12 pomohli v materskej škole zabezpečiť jej bezporuchový chod,radostné prežívanie chvíľ našim deťom a prispeli finančne, materiálne, alebo akou koľvek inou pomocou. Patrí Vám naše veľké a úprimné – ĎAKUJEME!

Zároveň Vám prajeme: prežite krásne chvíle dovoleniek so svojimi blízkymi, načerpajte nových síl do ďalších dní a v zdraví sa vráťte do svojich domovov.

Categories: Archiv


Pridajte komentár