Deň Zeme

„Naša Zem je guľatá…“ spievali deti v triedach a spoznávali, ako môže naša Zem ochorieť, ak si ju nebudeme chrániť. Najprv krátke divadlo v podaní pani učiteliek „O medvedíkovi, ktorému sa zunovalo v lese sedieť“, potom rozhovor s „tetou Aďkou“ z Panasonicu z Krompách, ktorá deti naučila, že každý odpad, ktorý máme, musíme triediť podľa druhu do rôznofarebných kontajnerov. Aby si to deti ľahšie zapamätali, priniesla do MŠ krásne, nové, farebné kontajnery na triedenie odpadu a malé uteráčiky ako odmenu za to, že odpadky hádžu do košov a nie po zemi. S pani učiteľkami si overili, či si zapamätali aká farba patrí k akému odpadu a po edukačnej aktivite sa rozbehli do okolia MŠ a vyzbierali všetok neporiadok, ktorý tam zanechali „neporiadnici“. A keďže naše deti vedia, že každý odpad sa dá spracovať a použiť na ďalšie užitočné veci, samé si zhotovili ozdobné kvety a zmenili sa na malých návrhárov módy. Celotýždňové aktivity ukončili módnou prehliadkou a spoločným tancom s manekýnkami a poznaním, že Deň Zeme nie je len jeden deň v roku ale každý deň v roku.

Categories: Archiv


Pridajte komentár