Kultúrno-historické pamiatky obce

V rámci spoznávania krás Slovenska a rodnej obce deti navštívili kultúrno-historické pamiatky obce – Pravoslávny a Gréckokatolícky chrám. S očarením obdivovali umelecké diela – ikony, obrazy, nástenné maľby a sochy umelcov, ale aj krsteľnice a nové zvony zdobené tepaním. Upútali ich nástenné maľby svätcov, krásne zdobené zástavy a z každého kúta dýchajúca história. Z bázňou a bohatými zážitkami opúšťali brány oboch chrámov.

Categories: Archiv


Pridajte komentár