Nový videoprehrávač

Dňa 13.06.2013 nás navštívili zástupcovia firmy Panasonic Krompachy a odovzdali nám sponzorský dar vo forme videoprehrávača Blu-ray. Aj touto cestou  chceme v mene našich detí vysloviť úprimné „ĎAKUJEME “ a popriať všetkým, ktorým záleží na  deťoch a ich kvalitnejšom vzdelávaní veľa zdravia, osobných a pracovných úspechov.

Categories: Archiv


Pridajte komentár