Vyhodnotenie najlepšej dochádzky a zberu papiera

Pravidelne chodiť do MŠ a zbierať starý papier sa oplatí. Presvedčili sa o tom aj naši škôlkári, keď sme tak, ako každý rok aj v tomto roku realizovali vyhodnotenie najlepšej dochádzky a zberu papiera. Najlepší „zberači“, tí ktorí priniesli viac ako 100 kg papiera a tí, ktorí mali najmenej vymeškaných dní v dochádzke do MŠ počas celého školského roka boli odmenení diplomom a pochvalným listom, ku ktorým bol pripojený aj malý darček v podobe hračky či pokladničky. Samozrejme, že odmenu si zaslúžili aj tí, ktorí prinesli aspoň 1 kg papiera, na tých čakala pekná omaľovanka. Radosť z výhier sa znásobil pri veselej discotéke.

Categories: Archiv


Pridajte komentár