Ako sa menil školský dvor

Koniec školského roka 2012/13  sa niesol v znamení zmien vonkajšieho prostredia MŠ. Začalo sa s úpravou školského dvora, ktorý sa postupne menil na nové detské ihrisko. Zásluhou rodičov a obecného úradu sa podarilo naplniť dlho očakávaný sen našich detí a vytvoriť pre ne ihrisko, ktoré môžu využívať na riešenie dopravných situácií, ale aj na námetové a pohybové aktivity.  Naše poďakovanie patrí rodičom, ktorí sa zúčastnili  dvoch brigád (27.4. a 14.9.2013), ale aj  obecnému úradu, ktorý zabezpečoval práce na školskom dvore počas letných prázdnin. Menovite ďakujeme rodičom, ktorí sa podielali na tom, ako sa menil školský dvor:

– p. Belinská Anna, Belinský Peter,  Bencko Marek, Bloščica Vladimír, Ďorko Dominik, Ďorková Lucia, Bc.Endrizalová Monika, Ing. Haľková Mária, Mgr. Hudáková Erika, Mgr. Hudák Martin, Karolčík Jozef,   Mihalčin Jozef, Mihalčin Peter, Ing. Mračna Marián, Mračnová Žaneta, MUDr. Pačanová Dagmar,   Pačanová Erika, Pačanová Silvia, Patz Radoslav, Sabo Milan, Mgr. Sabová Lucia, Ing. Ševčík Marek, Zavacký Miroslav.  ĎAKUJEME!!!

Categories: Archiv


Pridajte komentár