Čo sa patrí a čo nie

Zásady slušného správania sa spoznávali naši škôlkári v utorok 24.09.2013 pri „krste Knihy pravidiel“. Krátka dramatizácia pod názvom „Čo sa patrí a čo nie„,  uviedla deti do príbehu o malom Miškovi, ktorému utiekli papučky, lebo sa nevedel slušne správať. Krátke poučenie, oboznámenie s pravidlami slušného správania sa v Knihe pravidiel, sľub, že pravidlá budeme dodržiavať a medaila „pomohol som kamarátovi“ sú zárukou, že naši škôlkári si budú navzájom pomáhať a uplatňovať v praxi to, čo radili malému Miškovi. Vzájomnou pomocou, úctou a pravidelným používaním  „zázračných slovíčok“ – ďakujem a prosím – dosiahnenme všetko, po čom túžime. Spoločný tanec ukončil toto veselé dopoludnie.

Categories: Archiv


Pridajte komentár