Slávnostné otvorenie detského ihriska

Utorok 15.10.2013 sa zapísal červeným písmom do kroniky našej MŠ. Podarilo sa nám naplniť náš sen, zrekonštruovať školský dvor a zmeniť ho na mini dopravné ihrisko. Účasťou na slávnostnom otvorení a prestrihnutím červenej pásky ožil náš „Dopraváčik“ detským smiechom a dopravným ruchom. Deti si po prvý krát vyskúšali jazdu na autách, bicykloch a kolobežkách pod vedením pani učiteliek a „dopraváka Adamka“. Slávnostné otvorenie detského ihriska prebehlo v úžasnej atmosfére. Ešte raz aj touto cestou ďakujeme  všetkým, ktorí sa pričinili  na splnení nášho sna: p. Ing. Marekovi Ševčíkovi za vypracovanie projektovej dokumentácie, p. Jánovi Kovalčíkovi za strojovú techniku,  fi. Embraco Slovakia s.r.o Spišská Nová Ves a manželom Endrizalovým za finančnú podporu, p. Marekovi Benckovi, p. Gabriele Kopnickej a Milanovi Ferencovi za osobnú angažovanosť a všetkým rodičom zúčastneným na brigádach zrealizovaných  pri rekonštrukcii ihriska za ich  odvedenú  prácu.

Categories: Archiv


Pridajte komentár