Dedkovi a babičke z lásky

Október je „Mesiacom úcty k starším“ a naše deti na to nezabúdajú. Svojim starkým prejavujú lásku denne, ale aj napriek tomu sa rozhodli spríjemniť im popoludňajšie chvíle krátkym programom pri oslavách tohto sviatku. Najprv 18.10.2013 vystúpenie v obci pre jubilujúcich oslávencov a 28.10.2013 v materskej škole pre svojich najmilších. „Dedkovi a babičke z lásky“ uvili kytice piesní, básní a tancov a darovali im ich so spontánnosťou sebe vlastnou. Slzičky aj smiech sa miešali s hrdými pohľadmi a priam hereckými výkonmi detí. Ešte darček na rozlúčku, sladká pusa od starkých a v mysliach sa opakujúca melódia piesne s vinšovaním: „…nech je dedko, zdravý, nech je babka zdravá, spievame Vám všetci spolu, sláva, sláva, sláva…“ sa všetci rozchádzali do svojich príbytkov.

Categories: Archiv


Pridajte komentár