Návšteva 1. ročníka

Návšteva 1. ročníka v ZŠ bola pre deti očakávanou chvíľou. Nevedeli sa dočkať, kedy sa konečne stretnú s kamarátmi, s ktorými sa pred veľkými prázdninami v MŠ rozlúčili. Zvedavosť sa striedala s napätím, ako to v tej 1.triede vyzerá. Všetky zábrany a obavy opadli s prvými prívetivými slovami p.učiteľky Mgr. Kleinovej, ktorá si hneď dokázala získať dôveru predškolákov. Ukážky toho, čo všetko usilovní prváci zvládli za pol roka poctivej práce presvedčili naše deti, že školy sa naozaj netreba báť a už dnes sa veľmi tešia na zápis, aby sa aj oni stali budúcimi prvákmi. Pamätný list a darček znásobil radosť z dnešného stretnutia.

Categories: Archiv


Pridajte komentár