Zápis detí do 1. ročníka

V stredu poobede 5. februára sa naši predškoláci nevedeli dočkať chvíle, kedy sa vo dverách triedy objavia ich rodičia a odvedú ich do ZŠ.  Čakal na nich slávnostný  „zápis detí do 1. ročníka“.  Milé privítanie p. zástupkyne PaedDr.  Dzúrikovej a vystúpenie školákov s bábkovým divadielkom, ale aj malé darčeky na povzbudenie,  zahnali trému a  obavy z toho, čo ich pri zápise čaká. Do lavíc si sadali s radosťou a smelo  odpovedali na otázky p. učiteľky Mgr. Kandrovej. Test zvládli hravo a pochvala od pani psychologičky Mgr. Katovej a od pani učiteliek utvrdili deti v tom, že z nich budú šikovní prváci.  Za odmenu sa na záver spoločne zahrali, zaspievali a natešení sa vrátili k svojim rodičom.

Categories: Archiv


Pridajte komentár