Snehová kráľovná

Aj napriek tomu, že zima neukázala svoju pravú tvár, dnes do MŠ zavítala „Snehová kráľovná“ prostredníctvom interaktívneho divadelného predstavenia. Herec Mgr. Pallesitz vytvoril atmosféru, ktorá vtiahla do deja deti aj dospelých a  podnietila ich prežiť príbeh súrodencov, ktorí prelomili chlad a nevraživosť láskou a dobrotou. V závere boli všetci aktéri odmenení búrlivým potleskom. Dojmy z predstavenia vyjadrili formou výtvarného prejavu a zážitky z dnešného dňa ukončili výstavou svojich prác na nástenke pre rodičov.

Categories: Archiv


Pridajte komentár