Vyšetrenie zraku

V spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Spojenej školy internátnej v Levoči sa nám podarilo zabezpečiť pre deti orientačné vyšetrenie zraku, zamerané na zisťovanie očných diagnóz ako je strabizmus (škúlenie), poruchy binokulárneho videnia a tupozrakosti, pod vedením p. Mudr. Gibalovej a p. Hurtukovej. Prostredníctvom hravej formy (stláčaním klávesov so zvukovým efektom deti signalizovali videný obraz). Pani doktorka deti vyšetrila a v prípade potreby odporučila návštevu očného lekára, čím prispela k včasnému diagnostikovaniu  porúch zraku u detí. Ďakujeme za vyšetrenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

 

Categories: Archiv


Pridajte komentár