Deň Zeme

Deň Zeme sa už tradične v našej MŠ organizuje prostredníctvom krátkej improvizovanej dramatizácie,  rozprávania, či besedy, v ktorej sa deti dozvedia o význame separovania odpadov a o dôvodoch, prečo si máme našu krásnu prírodu chrániť a Zem čistiť. Po týchto aktivitách nasleduje praktická činnosť detí – čistenie najbližšieho okolia MŠ, pri ktorom  samozrejme vyzbieraný odpad triedia podľa druhu do rôznofarebných odpadových vriec. Touto činnosťou deti získavajú kompetencie súvisiace s  prírodovednou gramotnosťou, ktorej súčasťou  je aj rozvíjanie environmentálneho cítenia, ktoré úzko súvisí s ochranou prírody a krajiny.

Categories: Archiv


Pridajte komentár