Milí rodičia,

nový týždeň od pondelka 01.03. do 05.03.2021 začíname zasa pri nástupe dieťaťa do MŠ predložením „Čestného prehlásenia rodiča“ a kópiou negatívneho COVID testu nie staršieho ako 7 dní. Uvidíme, čo … Pokračovať v čítaní →


Fašiangy, Turíce…

Obdobie fašiangov sa nieslo nielen v znamení hudby a tanca, ale aj výtvarnej a pracovnej tvorivosti. Deti si vytvárali rôzne škrabošky, maľovali zážitky z karnevalu, dotvárali farebných šašov. Pripravovali zimný … Pokračovať v čítaní →


Milí rodičia

znovu začíname od pondelka 22.02.2021 s pravidlami z minulých týždňov – teda rodičia pri príchode detí do MŠ odovzdávajú triednej učiteľke podpísané čestné prehlásenie a kópiu negatívneho COVID testu nie … Pokračovať v čítaní →


Fašiangová veselica

Posledný deň fašiangového obdobia sme využili na „fašiangovú veselicu“. Aj keď netradične, rozdelení do svojich tried sa deti predstavovali vo svojich maskách. Zábava, tanec a hudba sa rozliehali po celej … Pokračovať v čítaní →


Zimné šantenie

Bohatú nádielku snehu sme v januári a vo februári využili pri pobytoch vonku a poskytli sme deťom dostatok priestoru a času na zimné šantenie. Stavanie snehuliakov, sánkovačky, guľovačky a hry … Pokračovať v čítaní →


Milí rodičia,

neprehliadnite prosím tento oznam. Od pondelka 15.02.2021 opäť platia pravidlá z minulého týždňa – teda rodičia pri príchode detí do MŠ odovzdávajú triednej učiteľke podpísané čestné prehlásenie a kópiu negatívneho … Pokračovať v čítaní →


Ešte ste sa nerozhodli?

Ak ste sa ešte nerozhodli, komu poukážete 2% z Vašich daní a ste priateľom, či sympatizantom MŠ v Slovinkách, pomôžte nám podporiť športové, ekologické, umelecké a kultúrne aktivity detí, či prispieť … Pokračovať v čítaní →


Oznam

Návrat do škôl

Oznamujeme rodičom, že od 08.02.2021 (po vydaní Uznesenia vlády) bude zabezpečená prevádzka MŠ pre všetky deti. Podmienky vstupu detí a rodičov do priestorov MŠ: deti a rodičia pri vstupe absolvujú … Pokračovať v čítaní →


Nové usmernenie

Oznamujeme rodičom, že na základe rozhodnutia konzília epidemiológov a oznámenia ministra školstva dňa 28.01.2021 (viď.: https://www.minedu.sk/b-groehling-skoly-pokracuju-v-rezime-ako-doteraz/ ) , budú od 1. februára 2021 materské školy pokračovať pre deti zákonných zástupcov … Pokračovať v čítaní →


Oznam

Upozornenie

Upozorňujeme rodičov, že od 27.01.2021 (streda) sú osoby vstupujúce do priestorov MŠ povinné preukázať sa dokladom o negatívnom teste na COVID-19 (účasť na testovaní v čase od 18. do 26.01.2021), … Pokračovať v čítaní →