Návšteva Planetária

V stredu deti zavítali do Planetária v Prešove, aby sa prostredníctvom rozprávky „O princovi Petrovi“ zoznámili s tajomstvami hviezd a vesmíru. Ich zážitok obohatila aj výstava výtvarných prác detí z … Pokračovať v čítaní →


Športovo-turistická vychádzka

Športovo-turistickou vychádzkou na futbalové ihrisko v obci si deti upevnili poznatky o tom, ako chrániť svoje zdravie, poskytnúť prvú pomoc pri úraze, ale aj ako trénovať silu, zdatnosť a vytrvalosť. … Pokračovať v čítaní →


Divadelné predstavenie – Ferdo Mravec

Vo štvrtok navštívili našu MŠ herečky z divadla Sarus z Prešova a zahrali deťom rozprávku o Ferdovi Mravcovi a jeho kamarátoch. Veselé príhody známych chrobáčikov – Mravca, Lienky, Truhlíka, Kobylky … Pokračovať v čítaní →


Moja drahá mamička

Za lásku a starostlivosť patrí všetkým mamám na svete veľká vďaka. Naše deti ju svojim mamičkám prejavili vystúpením s kultúrnym programom na slávnostnom rodičovskom stretnutí. Piesne, básne, tance vložené do … Pokračovať v čítaní →


Spoznávame kultúrno-historické pamiatky obce

Slovinky sú bohaté nie len na prírodné krásy, ale aj na kultúrno-historické pamiatky. Ich poznanie podporuje u detí hrdosť a lásku k rodnej obci. Vďaka ochote a spolupráci s grécko-katolíckym … Pokračovať v čítaní →


Oznam

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŠ v Slovinkách v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní podľa § 59 ods.1-5 a Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods.2 … Pokračovať v čítaní →


Deň Zeme

Aby sme mohli žiť zdravo na našej planéte, prispievajú aj naše deti tým, že už vedia ako separovať odpad a neznečisťovať životné prostredie. V krátkej dramatizácii spoznali nebezpečenstvo odpadov v … Pokračovať v čítaní →


Veľká noc sa blíži

Veľká noc nám klope na dvere a tak sa na ňu musia pripraviť aj naši škôlkári. Dnes nám prišli predstaviť umenie zdobenia kraslíc a pletenia korbáčov „majstri na slovo vzatí“ … Pokračovať v čítaní →


Dravce medzi deťmi

Deťom v MŠ sa predstavili dravé vtáky – sova patagónska, kondor, plamienka driemavá, výr skalný, sokol rároh a myšiak štvorfarebný, ktoré k nám priniesol pán Slavo Kukurugya – vedúci sokoliarskej … Pokračovať v čítaní →


Lesným chodníkom

Dnes nás navštívili lesníci – pani Ing. Diana Svarinská, Ing. Valéria Čarná a pán Miroslav Nemčík, aby strávili predpoludnie s našimi deťmi a priblížili im ekosystém a krásu prírodného prostredia. … Pokračovať v čítaní →