Medzi zvieratkami

V rámci témy týždňa „Zvieratká a ich mláďatká“ mali deti možnosť priamo pozorovať hospodárske zvieratá a spoznávať ich úžitok. Podarilo sa nám to vďaka ochote pani B. Krajňákovej a pána … Pokračovať v čítaní →


Evička nám ochorela…

Jar prináša so sebou nebezpečenstvo záplav, požiarov, či chrípkových epidémií. Naše deti už ale vedia, že v prípade nebezpečenstva je potrebné privolať prvú pomoc prostredníctvom záchranárov. O svojej práci nám … Pokračovať v čítaní →


Návšteva predškolákov v 1.ročníku ZŠ

Dnes sa naši predškoláci vybrali na návštevu k prvákom do ZŠ. Chceli sa zoznámiť s prostredím, ktoré bude už onedlho aj im blízke. Boli zvedaví, čo sa ich kamaráti stihli … Pokračovať v čítaní →


Básničkový kolotoč

Láskou ku knihe pestujeme u detí aj lásku k slovesnému umeniu. V spolupráci s rodičmi si deti doma pripravili básne na prednes v súťaži „Básničkový kolotoč“. Smelo ich odprednášali  nie … Pokračovať v čítaní →


Krajina zázrakov

Marec je „Mesiacom knihy“ a knihy sú tým prostriedkom, ktorým sa môžeme dostať do „krajiny zázrakov“. Poskytujú nám priestor na snívanie, fantazírovanie a spoznávanie nových, nepoznaných svetov. Preto sme sa … Pokračovať v čítaní →


Kúzelný Félix

Dnes k nám do MŠ zavítalo divadielko Crocus z Košíc, s interaktívnou rozprávkou o nevychovanom princovi Orionovi a múdrom šašovi Félixovi. Spolu s deťmi učili princa slušnému správaniu a čarovným … Pokračovať v čítaní →


Karnevalové šantenie

„Karneval je tu, karneval…“ozývalo sa z karnevalových piesní, ktoré zneli od rána v oboch triedach MŠ. Ráno prichádzali do tried piráti, zvieratká a rôzne rozprávkové bytosti a tak bolo každému … Pokračovať v čítaní →


Radovánky pani Zimy

Tohto roku k nám bola  pani Zima štedrá na sneh a tak sme si mohli jej dary užívať plným priehrštím. Zahájením „Zimnej škôlkárskej olympiády“ mali  deti možnosť vyšantiť sa pri … Pokračovať v čítaní →


Pohybom za zdravým

V rámci spolupráce so ZŠ v Slovinkách navštívili naše deti telocvičňu ZŠ, aby v jej priestoroch využili rôzne  možnosti  na rozvoj svojich pohybových zručností. Rozcvička na rozohriatie, rôzne hry a … Pokračovať v čítaní →


Škôlkárske Vianoce

Obdarovať blížneho a urobiť mu radosť je najkrajší pocit. Takúto radosť zažívali naši škôlkári, keď spoločne prežili „štedrovečernú večeru“ spojenú so  zvykmi a tradíciami Vianoc. Po sladkých oblátkach s medom … Pokračovať v čítaní →