Krst Knihy pravidiel

„Malým myškám“ pomaličky oschýnajú slzičky za maminkou a tak nastal čas spoznávať pravidlá slušného správania sa nie len v MŠ, ale aj mimo nej. Prostredníctvom krátkeho bábkového príbehu o myške … Pokračovať v čítaní →


Začiatok školského roka 2020/21

Oznamujeme rodičom, že začiatok prevádzky v materskej škole sa začne v STREDU 02.09.2020. Prevádzka MŠ bude zabezpečená od 6.30 do 15.30 hod. Dieťa je potrebné priniesť do triedy najneskôr do … Pokračovať v čítaní →


Krásne prázdniny

Zamestnanci MŠ v Slovinkách, želajú všetkým našim deťom a ich rodinám, ale aj návštevníkom našej stránky (ktorí si už užívajú, ale aj tí, ktorých dovolenka ešte len čaká) krásne leto … Pokračovať v čítaní →


Slávnostná rozlúčka s predškolákmi

V utorok bol pre našich predškolákov slávnostný deň. Lúčili sa so svojimi mladšími kamarátmi, s personálom MŠ, ale aj so svojimi pani učiteľkami. Kultúrnym programom a záverečnou diskotékou sa potešili … Pokračovať v čítaní →


Denná párty

Keďže nám opatrenia súvisiace s Korona vírusom neumožnili dopriať predškolákom „poslednú noc v škôlke“, nahradili sme im „pyžamovú párty“ –  „dennou párty“. Hry, zábava a súťaže naplnili deťom piatkový deň … Pokračovať v čítaní →


Vyhodnotenie zberu papiera

V akcii „Pomôž svojej škôlke“ (organizovaný zber papiera, ktorý realizuje každoročne naša MŠ ) sa podarilo v tomto školskom roku nazbierať viac ako 3 000 kg papiera a tak  sa … Pokračovať v čítaní →


Sviatok detí

Po takmer troch mesiacoch sa na Slovensku otvorili brány materských a základných škôl a inak to nebolo ani s našou MŠ. Radosť zo vzájomného stretnutia znásobila oslava sviatku detí – … Pokračovať v čítaní →


Oznam

Oznam

Vážení rodičia! Od 01.06.2020 bude obnovená prevádzka  MŠ pre deti, ktorých rodičia prejavili záujem o návštevu detí v MŠ. Na základe telefonického kontaktu s riaditeľkou MŠ, prosím rodičov ktorých deti … Pokračovať v čítaní →


Oznam

Zápis detí do MŠ pre školský rok 2020/21

Riaditeľka MŠ v Slovinkách v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní podľa § 59 ods.1-5 a Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods.2 … Pokračovať v čítaní →


Učíme sa s deťmi doma

Vážení rodičia predškolákov, ale i ostatných našich škôlkárov! Ponúkame Vám možnosť pracovať so svojimi deťmi doma tak, aby sa zdokonaľovali v zručnostiach získavaných pri vzdelávaní v MŠ a pripravovali sa … Pokračovať v čítaní →