Rodný môj kraj

Poznať najkrajšie miesto na Zemi – rodnú dedinu a krajinu – je právom a povinnosťou každého z nás. Preto aj naše deti v rámci exkurzií do chrámov v obci spoznávali … Pokračovať v čítaní →


Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŠ v Slovinkách v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní podľa § 59, 59a) a Vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 v znení neskorších predpisov, vyhlasuje od 02.05.2023 do … Pokračovať v čítaní →


Divadelné predstavenie

Divadlo Crocus z Košíc zahralo deťom interaktívnu hudobnú rozprávku „Gepardie speváčky“ o najrýchlejších zvieratách na svete, ktoré pri ceste okolo sveta spoznávajú silu priateľstva a vzájomnej podpory. Deti sa dozvedeli … Pokračovať v čítaní →


Veverička Triedička a Ježko Separko

Kedy sa Zem usmieva a kedy je smutná? To sa deti dozvedeli v príbehu z lesa. Spoznali význam čistoty nášho okolia a potrebu separovania odpadu. Spolu s veveričkou, ježkom a … Pokračovať v čítaní →


Potulky lesom

Pozvanie na besedu do našej MŠ prijali už nám známy lesníci – pani Ing.Diana Svarinská a pán Miroslav Nemčík. Deti s nimi absolvovali „potulky lesom“ prostredníctvom pripravených hier, v ktorých … Pokračovať v čítaní →


Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Vo štvrtok sa deti nevedeli dočkať popoludnia, pretože vedeli, že ich čaká slávnostná udalosť – zápis do ZŠ. Deti s rodičmi v triede privítala pani riaditeľka Mgr. Rybárová spolu s … Pokračovať v čítaní →


Veselú Veľkú noc

Krásne prežitie veľkonočných sviatkov všetkým rodičom a návštevníkom našej stránky prajú deti a zamestnanci MŠ


Škôlkárska oblievačka

„Už sa blíži, už sa blíži, veľkonočný pondelok…“ spievali si deti pred očakávanou oblievačkou v MŠ. Nedočkavé dievčatá stískali v rukách „výslužky“ pre chlapcov a chlapci sa nevedeli dočkať, kedy … Pokračovať v čítaní →


Maľujem si vajíčko

S ukážkou výzdoby kraslíc k nám dnes prišla na návštevu pani Ing. Mária Grisáková, s ktorou sa na naše deti prišla pozrieť aj pani starostka Mgr.Mária Kopnická. Pani Grisáková ukázala … Pokračovať v čítaní →


Zvieratá a ich mláďatá

Význam hospodárskych zvierat spoznávali deti počas celého týždňa. „Malé myšky“ prostredníctvom projektu pripravovali pre kuriatka a ich mamičky nový domov. Usilovne natierali, lepili a skladali kurníky pre sliepočky a ich … Pokračovať v čítaní →