Staráme sa o lesnú zver

Pomáhať iným nám robí radosť. Presvedčili sa o tom aj naše deti pri aktivitách zameraných na pomoc zvieratám v zime a svedčia o tom aj naše fotografie. Prinesené dobroty z … Pokračovať v čítaní →


Vítaj milý Mikuláš

S kým chodí Mikuláš? Jeho pomocníkmi sú anjelik a čertík. Aby sa deti stotožnili s tradíciami viažúcimi sa k tomuto obdobiu, zahrali sa na Mikulášových pomocníkov. „Čertovské“ a „anjelské“ aktivity … Pokračovať v čítaní →


MŠ má novú fasádu

Mesiace október až december tohto roka sa niesli v znamení zmien, ktoré deťom priniesli krajšiu budovu. Obec uspela v projekte EÚ týkajúceho sa „zníženia energetickej náročnosti“ a tak naša materská … Pokračovať v čítaní →


Oznam

OZNAM

Oznamujeme rodičom, že riadna prevádzka MŠ v oboch triedach začne od 14.11.2018 (streda)


Oznam

Mimoriadne rodičovské stretnutie

Pozývame rodičov detí z MŠ na mimoriadne Rodičovské stretnutie, ktoré sa bude konať dňa 06.11.2018 (utorok) o 15,00 hod. v priestoroch MŠ. Rodičia budú informovaní o aktuálnych otázkach ohľadom prevádzky … Pokračovať v čítaní →


Babka, dedko, ľúbime Vás…

Za lásku a starostlivosť sa svojim starým rodičom deti poďakovali v piatok na slávnostnej besiedke. Oslávili tak s nimi  Mesiac úcty k starším. Kultúrny program plný básní, piesní, tanca a … Pokračovať v čítaní →


Jesenné radovánky

Jeseň je bohatá nie len na plody záhrad, sadov a polí, ale aj na aktivity, ktoré s deťmi realizujeme. Veľkú radosť im prinieslo hrabanie lístia v školskej záhrade, hry s … Pokračovať v čítaní →


Vystúpenie pre seniorov

V stredu sa deti z „ľudového krúžku“stretli so seniormi SZZP v Krompachoch, ale aj so seniormi v našej obci, aby im spríjemnili slávnostnú chvíľu pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k … Pokračovať v čítaní →


Dary našej záhrady

Po ovocnom týždni sa deti zoznamovali s darmi našich záhrad – so zeleninou a jej využitím nielen pri konzumácii, ale aj pri rozvíjaní tvorivosti a fantázie. Výtvory, ktoré sa im … Pokračovať v čítaní →


Beh ulicami Krompách

V nedeľu 14.10.2018 sa naše deti už tradične zúčastnili športovej súťaže v behu, organizovanej mestom Krompachy. Šesť odvážlivcov: Adamko Gardošík, Kristínka Hudecová, Lejko Kubovčík, Lianka Patzová, Meliska Šefčíková a Sebastiánko … Pokračovať v čítaní →