Spoznávame kultúrno-historické pamiatky obce

Slovinky sú bohaté nie len na prírodné krásy, ale aj na kultúrno-historické pamiatky. Ich poznanie podporuje u detí hrdosť a lásku k rodnej obci. Vďaka ochote a spolupráci s grécko-katolíckym … Pokračovať v čítaní →


Oznam

Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŠ v Slovinkách v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní podľa § 59 ods.1-5 a Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods.2 … Pokračovať v čítaní →


Deň Zeme

Aby sme mohli žiť zdravo na našej planéte, prispievajú aj naše deti tým, že už vedia ako separovať odpad a neznečisťovať životné prostredie. V krátkej dramatizácii spoznali nebezpečenstvo odpadov v … Pokračovať v čítaní →


Veľká noc sa blíži

Veľká noc nám klope na dvere a tak sa na ňu musia pripraviť aj naši škôlkári. Dnes nám prišli predstaviť umenie zdobenia kraslíc a pletenia korbáčov „majstri na slovo vzatí“ … Pokračovať v čítaní →


Dravce medzi deťmi

Deťom v MŠ sa predstavili dravé vtáky – sova patagónska, kondor, plamienka driemavá, výr skalný, sokol rároh a myšiak štvorfarebný, ktoré k nám priniesol pán Slavo Kukurugya – vedúci sokoliarskej … Pokračovať v čítaní →


Lesným chodníkom

Dnes nás navštívili lesníci – pani Ing. Diana Svarinská, Ing. Valéria Čarná a pán Miroslav Nemčík, aby strávili predpoludnie s našimi deťmi a priblížili im ekosystém a krásu prírodného prostredia. … Pokračovať v čítaní →


Vítame jar

Ľudové zvyky súvisiace s príchodom jari spoznávali deti prostredníctvom zážitkového učenia. Aktivity v triedach , ale aj počas pobytu vonku im predstavili nielen prvé jarné kvety, ale aj zvyky zapálenia … Pokračovať v čítaní →


Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

V stredu 03.04.2019 prežívali naši predškoláci prvé naozajstné „skúšky“, pri ktorých museli prejaviť odvahu, odhodlanosť, výdrž a vedomosti, ktoré zatiaľ nadobudli v MŠ. Boli sa v ZŠ zapísať do 1.ročníka. … Pokračovať v čítaní →


Medzi zvieratkami

V rámci témy týždňa „Zvieratká a ich mláďatká“ mali deti možnosť priamo pozorovať hospodárske zvieratá a spoznávať ich úžitok. Podarilo sa nám to vďaka ochote pani B. Krajňákovej a pána … Pokračovať v čítaní →


Evička nám ochorela…

Jar prináša so sebou nebezpečenstvo záplav, požiarov, či chrípkových epidémií. Naše deti už ale vedia, že v prípade nebezpečenstva je potrebné privolať prvú pomoc prostredníctvom záchranárov. O svojej práci nám … Pokračovať v čítaní →