Deň detí v MŠ

Dnešný deň si deti užili tak, ako sa na MDD patrí. Deň plný maľovania, hier a súťaží. Ráno si deti užili maľovanie na tričká a maľovanie na tvár, potom ich … Pokračovať v čítaní →


Divadelné predstavenie v MŠ

V piatok k nám zavítalo bábkové divadlo Slniečko z Piešťan, aby deťom bábky Alex a jeho kamarátka Katka, porozprávali príbeh o rodine a o tom, prečo si máme upratovať hračky, … Pokračovať v čítaní →


Športovo-turistická vychádzka

Športovo-turistickou vychádzkou s prvkami CO, zameranou na ochranu zdravia a vedenou v duchu zdravého životného štýlu si deti v praktických činnostiach a pri priamom pozorovaní v prírode upevnili poznatky o … Pokračovať v čítaní →


Máj, máj, máj…

Mesiac máj je časom „stavania májov“, ale aj časom, keď si pripomíname sviatok všetkých mamičiek – „Deň matiek“. Naše deti v MŠ sa zoznamovali nielen s ľudovými tradíciami pri stavaní … Pokračovať v čítaní →


Oznam

Oznamujeme rodičom, že od pondelka 03.05.2021 rodičia pri vstupe do MŠ nemajú povinnosť predkladať negatívny výsledok COVID testu. Tieto pravidlá platia dovtedy, kým okres SNV ostane v II.stupni varovania COVID … Pokračovať v čítaní →


Deň Zeme a Ježko Separko

Význam separovania odpadu už deti poznajú. Celý uplynulý týždeň sa v rôznych aktivitách zoznamovali nie len s Ježkom Separkom a Veveričkou Triedičkou, ale aj so zvieratkami, ktoré deti naučili do … Pokračovať v čítaní →


Nové tlačivo

Upozorňujeme rodičov na nové tlačivo „Čestné vyhlásenie“ rodiča, ktoré predkladá v MŠ pri odovzdávaní dieťaťa triednej učiteľke s novou kópiou negatívneho testu na COVID-19 (test nie starší ako 7 dní). … Pokračovať v čítaní →


Zápis detí do MŠ na školský rok 2021/2022

Riaditeľka MŠ v Slovinkách v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní podľa § 59 ods.1-6 a Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 v znení neskorších predpisov, podľa § 3 vyhlasuje … Pokračovať v čítaní →


Oznam

Oznamujeme rodičom, že od 12.04.2021 je MŠ v prevádzke pre všetky zapísané deti. Podmienkou prevzatia dieťaťa do MŠ sú Vám už známe postupy: ráno pred prijatím dieťaťa rodič odovzdá triednej … Pokračovať v čítaní →


Testovanie predškolákov

Zápis a testovanie predškolákov sa tohto roku realizovalo netradične. Nie v prváckych laviciach ZŠ, ale u nás v MŠ. Pani riaditeľka ZŠ Mgr. A. Rybárová spolu s pani učiteľkami Mgr. … Pokračovať v čítaní →