Športovo-turistická vychádzka

Piatkové teplé, slnečné dopoludnie sme využili na posilnenie zdatnosti našich detí. Športovo-turistická vychádzka s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu preverila vedomosti, ktoré deti nadobudli v … Pokračovať v čítaní →


Moja najmilšia

„Moja najmilšia“– je pre každého z nás mamička. Vedia to všetci, i naše deti a preto sa rozhodli 14.05.2014 svojim najmilším mamkám poďakovať za starostlivosť  kultúrnym programom, ktorý nacvičili s … Pokračovať v čítaní →


Kultúrno-historické pamiatky obce

Najkrajšie miesto na Zemi je rodná obec. Vedia to aj naši škôlkári a tak sa vybrali s pani učiteľkami spoznávať kultúrno -historické pamiatky obce. Zavítali do chrámov – grécko-katolíckeho aj … Pokračovať v čítaní →


Dopoludnie s hasičmi

V piatok 02.05.2014 strávili malí škôlkári príjemné dopoludnie s hasičmi Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v Slovinkách.  Pri príležitosti osláv patróna hasičov sv. Floriána, pripravili pre nás dopoludnie plné prekvapení. Najprv … Pokračovať v čítaní →


Deň Zeme

Deň Zeme sa už tradične v našej MŠ organizuje prostredníctvom krátkej improvizovanej dramatizácie,  rozprávania, či besedy, v ktorej sa deti dozvedia o význame separovania odpadov a o dôvodoch, prečo si … Pokračovať v čítaní →


Vyšetrenie zraku

V spolupráci s Centrom špeciálno-pedagogického poradenstva, Spojenej školy internátnej v Levoči sa nám podarilo zabezpečiť pre deti orientačné vyšetrenie zraku, zamerané na zisťovanie očných diagnóz ako je strabizmus (škúlenie), poruchy … Pokračovať v čítaní →


Veľkonočná šibačka

V stredu prichádzali „malé myšky“ do MŠ „vyzbrojené“ korbáčmi, vodnou pištoľou, voňavkami  a čokoládovými vajíčkami. Nebolo treba veľa rozmýšľať  prečo, veď bola naplánovaná „veľkonočná šibačka„. Najprv si pripravili maľované vajíčka … Pokračovať v čítaní →


Exkurzia v PD

Náš príchod na poľnohospodárske družstvo (PD) hlásili domácim pozorné a strážiace psy.  Ich brechot privolal zamestnancov a tak sme  mohli s ich súhlasom vstúpiť a pozrieť si ovce a jahniatka, … Pokračovať v čítaní →


Exkurzia u hasičov v Krompachoch

Téma týždňa „Iskrička a kvapôčka varujú“ v učebných plánoch nás motivovala k tomu, aby sme v spolupráci s hasičským zborom zorganizovali „exkurziu u hasičov v Krompachoch„. Po desiate sme sadli … Pokračovať v čítaní →


V rozprávkovej krajine

V rozprávkovej krajine sa ocitli deti pri návšteve obecnej knižnice, kde ich milo privítala p. L. Frycová. Police plné kníh sa ponúkali k čítaniu a každý mal možnosť vybrať si … Pokračovať v čítaní →