Vaše deti sú u nás šťastné

Prostredie MŠ vytvára podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa, pozitívne ovplyvňuje jeho osobnosť, dokáže v plnej miere uspokojovať psychické, citové a telesné potreby, spĺňa estetické a emocionálne kvality. Je útulné, príjemné a harmonické. … Pokračovať v čítaní →


Materská škola Slovinky sa nachádza v krásnom prostredí

Obec Slovinky leží vo východnej časti okresu Spišská Nová Ves na sútoku Poráčskeho a Slovinského potoka, s malebnými  dolinami a vrchmi s vápencovými skalami. Je obklopená nádhernou prírodou, v okolitých lesoch sa vyskytuje  výnimočná fauna … Pokračovať v čítaní →


Školský dvor poskytuje priestor na hry a pohyb

Vonkajšie prostredie materskej školy charakterizuje celkový ráz krajiny v ktorej dieťa žije. Krásne prírodné prostredie v okolí umožňuje deťom citlivo vnímať krásu prírody, zoznamovať sa s jej prvkami, priamo ich pozorovať a chrániť rôzne druhy … Pokračovať v čítaní →


Naša materská škola je vybavená modernými učebnými pomôckami

Deti majú v 2 triedach (Malé myšky a Múdre sovy) vytvorené hracie kútiky a centrá aktivít, kde majú možnosť sa realizovať podľa vlastných predstáv a záujmov. Voľne, pre deti viditeľne uložené pomôcky sú súčasťou … Pokračovať v čítaní →