Deň Zeme

Aby sme mohli žiť zdravo na našej planéte, prispievajú aj naše deti tým, že už vedia ako separovať odpad a neznečisťovať životné prostredie. V krátkej dramatizácii spoznali nebezpečenstvo odpadov v … Pokračovať v čítaní →


Veľká noc sa blíži

Veľká noc nám klope na dvere a tak sa na ňu musia pripraviť aj naši škôlkári. Dnes nám prišli predstaviť umenie zdobenia kraslíc a pletenia korbáčov „majstri na slovo vzatí“ … Pokračovať v čítaní →


Dravce medzi deťmi

Deťom v MŠ sa predstavili dravé vtáky – sova patagónska, kondor, plamienka driemavá, výr skalný, sokol rároh a myšiak štvorfarebný, ktoré k nám priniesol pán Slavo Kukurugya – vedúci sokoliarskej … Pokračovať v čítaní →


Lesným chodníkom

Dnes nás navštívili lesníci – pani Ing. Diana Svarinská, Ing. Valéria Čarná a pán Miroslav Nemčík, aby strávili predpoludnie s našimi deťmi a priblížili im ekosystém a krásu prírodného prostredia. … Pokračovať v čítaní →


Vítame jar

Ľudové zvyky súvisiace s príchodom jari spoznávali deti prostredníctvom zážitkového učenia. Aktivity v triedach , ale aj počas pobytu vonku im predstavili nielen prvé jarné kvety, ale aj zvyky zapálenia … Pokračovať v čítaní →


Zápis detí do 1. ročníka ZŠ

V stredu 03.04.2019 prežívali naši predškoláci prvé naozajstné „skúšky“, pri ktorých museli prejaviť odvahu, odhodlanosť, výdrž a vedomosti, ktoré zatiaľ nadobudli v MŠ. Boli sa v ZŠ zapísať do 1.ročníka. … Pokračovať v čítaní →


Medzi zvieratkami

V rámci témy týždňa „Zvieratká a ich mláďatká“ mali deti možnosť priamo pozorovať hospodárske zvieratá a spoznávať ich úžitok. Podarilo sa nám to vďaka ochote pani B. Krajňákovej a pána … Pokračovať v čítaní →


Evička nám ochorela…

Jar prináša so sebou nebezpečenstvo záplav, požiarov, či chrípkových epidémií. Naše deti už ale vedia, že v prípade nebezpečenstva je potrebné privolať prvú pomoc prostredníctvom záchranárov. O svojej práci nám … Pokračovať v čítaní →


Návšteva predškolákov v 1.ročníku ZŠ

Dnes sa naši predškoláci vybrali na návštevu k prvákom do ZŠ. Chceli sa zoznámiť s prostredím, ktoré bude už onedlho aj im blízke. Boli zvedaví, čo sa ich kamaráti stihli … Pokračovať v čítaní →


Básničkový kolotoč

Láskou ku knihe pestujeme u detí aj lásku k slovesnému umeniu. V spolupráci s rodičmi si deti doma pripravili básne na prednes v súťaži „Básničkový kolotoč“. Smelo ich odprednášali  nie … Pokračovať v čítaní →