Predškoláci sa predstavujú

Predškoláci, ktorí opúšťajú brány MŠ a po prázdninách sa chystajú zasadnúť do prváckych lavíc v ZŠ, za zvuku tlieskajúcich dlaní a s pesničkou na perách boli odniesť svoje tablo do … Pokračovať v čítaní →


Sokoliari v MŠ

Člen sokoliarskej skupiny Horus z Košíc, pán Kukurugya nám predstavil svojich chovancov – sokola, myšiaka, sovu, dropa a krkavca, a porozprával deťom zaujímavosti z ich života. Deti nadchla krása, rýchlosť, … Pokračovať v čítaní →


Športovo-turistická vychádzka

Krásne počasie v tomto týždni sme využili na vychádzku, pri ktorej si deti upevnili a v praktických činnostiach overili poznatky a zručnosti získané počas školského roka. Športovo-turistická vychádzka s prvkami … Pokračovať v čítaní →


„Zlatá rybka“

Po dlhšom čase, spôsobenom pandémiou Covid-19, k nám do MŠ opäť zavítalo divadlo Sarus z Prešova. Rozprávkou O zlatej rybke ukázali našim deťom, že v živote človeka je najväčším šťastím … Pokračovať v čítaní →


Moja mama je najkrajšia…

…rozprávajú deti o svojich mamách, ktoré denne prejavujú lásku deťom tisícorakým spôsobom. Za lásku a starostlivosť si všetky mamy zaslúžia viac, ako len jeden deň v roku. „Deň matiek“ je … Pokračovať v čítaní →


Sadíme my máje…

Ľudové tradície tvoria neoddeliteľnú súčasť kultúry nášho regiónu. Medzi ne patrí aj tradícia „stavania májov“ , ktorú deti prežívali v piatok, keď chapci priniesli na školský dvor briezky. Dievčatá už … Pokračovať v čítaní →


Moja domovina

Prírodné, historické i kultúrne krásy Slovenska spoznávali deti pri rôznych aktivitách v MŠ, ale kultúrne a historické pamiatky rodnej obce sa najlepšie pamätajú pri priamom pozorovaní. Preto sme sa potešili, … Pokračovať v čítaní →


Zápis detí do MŠ

Riaditeľka MŠ v Slovinkách v zmysle Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní podľa § 59, 59a) a Vyhlášky MŠ SR č. 541/2021 v znení neskorších predpisov, vyhlasuje od 02.05.2022 do … Pokračovať v čítaní →


Deň Zeme

„Odpad triedim veľmi rád, s prírodou som kamarát….“ prednášali deti pri zbieraní a triedení odpadu. Najprv teória a následne praktická činnosť naučila deti triediť odpad do kontajnerov podľa druhu. S … Pokračovať v čítaní →


Veselú Veľkú noc

Veselé prežitie veľkonočných sviatkov všetkým deťom a ich rodinám, ale aj všetkým návštevníkom našej stránky praje kolektív zamestnancov MŠ Slovinky