Testovanie predškolákov

Zápis a testovanie predškolákov sa tohto roku realizovalo netradične. Nie v prváckych laviciach ZŠ, ale u nás v MŠ. Pani riaditeľka ZŠ Mgr. A. Rybárová spolu s pani učiteľkami Mgr. … Pokračovať v čítaní →


Oznam

OZNAM

Oznamujeme rodičom PREDŠKOLÁKOV, že dňa 08.04.2021 (štvrtok), v čase od 8,45 hod. budú deti, ktoré v školskom roku 2021/22 začínajú plniť povinnú školskú dochádzku v 1. ročníku ZŠ v Slovinkách, … Pokračovať v čítaní →


Vítanie jari

Medzi symboly vítania jari určite patria aj „veľkonočné zvyky“, ktoré si naše deti pripomenuli v posledný deň v MŠ pred veľkonočnými sviatkami. Chlapci poriadne vykúpali a vyšibali dievčence a tie … Pokračovať v čítaní →


Veselú Veľkú noc

Studená vodička, farebné vajíčka, koláčik makový, korbáčik vŕbový. Dobrej šunky, mnoho vajec, k tomu ešte chleba krajec. Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka všetkým rodinám našich detí, ale aj … Pokračovať v čítaní →


Najcennejší dar

V uplynulom týždni s témou „Iskrička a kvapôčka varujú“ – deti spoznávali význam vody pre prírodu a človeka, ale aj nebezpečenstvo ohňa v prípade, keď sa z ohňa stáva „zlý … Pokračovať v čítaní →


Bacily, traste sa!

Aktuálna téma edukačných aktivít naučila deti v uplynulom týždni, ako si chrániť zdravie a bojovať proti bacilom. V hrách na lekára, dramatizácii rozprávky „O chorom medvedíkovi“, či sledovaní divadelného on-line … Pokračovať v čítaní →


Zápis detí do 1.ročníka ZŠ

Oznamujeme rodičom našich predškolákov, že od 15.03.2021 prebehne zápis detí do 1.ročníka ZŠ. Podrobné inštrukcie si môžete nájsť na webovej stránke školy: https://zsslovinky.edupage.org , na výveske v MŠ Slovinky pri … Pokračovať v čítaní →


Oznam

Oznam

Vážení rodičia, od pondelka 8.3.2021 postupujeme podľa nového Rozhodnutia ministra školstva z 5.2.2021, doplneného Rozhodnutím z 2.3.2021, podľa ktorého: „s účinnosťou od 8. februára a od 8.marca 2021, umožňuje obnoviť … Pokračovať v čítaní →


Mám básničku na jazýčku

Mesiac kníh sme začali aktivitami, ktoré vedú deti k výchove ku knihám a k literatúre. Krásu slovesného umenia si uvedomovali pri triednej súťaži v prednese poézie a snaha zaujať svojim … Pokračovať v čítaní →


Milí rodičia,

nový týždeň od pondelka 01.03. do 05.03.2021 začíname zasa pri nástupe dieťaťa do MŠ predložením „Čestného prehlásenia rodiča“ a kópiou negatívneho COVID testu nie staršieho ako 7 dní. Uvidíme, čo … Pokračovať v čítaní →