Škôlkárske Vianoce

V piatok ráno prichádzali deti do MŠ s úsmevom a s malým darčekom pre kamaráta. Nevedeli sa dočkať, kedy obdarujú toho, pre koho si darček priniesli. Ale tak, ako to … Pokračovať v čítaní →


Vianoce, Vianoce prichádzajú

Celotýždenné predvianočné aktivity zavŕšila slávnostná besiedka, v ktorej sa deti predstavili s kultúrnym programom. Piesne, dramatizácie a tance so zimnou tématikou, s témou vzájomnej pomoci a súdržnosti, ale i ľudové … Pokračovať v čítaní →


Vianoce pre zvieratká

Po dopečení voňavých vianočných koláčov sa deti vybrali vonku, aby pripravili pre vtáčatká a zvieratká, ktoré žijú na našom školskom dvore vianočný stromček. Doma i v MŠ vyrobené ozdoby  z … Pokračovať v čítaní →


Voňavé Vianoce

Ráno prichádzali deti do MŠ v krásnych kuchárskych zásterkách a nevedeli sa dočkať, kedy sa začne to „vianočné pečenie“. Veď aké by to boli Vianoce bez koláčikov? Mamička „našej“ Nelky … Pokračovať v čítaní →


Staráme sa o zvieratká v zime

Nielen ľudia, ale aj zvieratká v lese potrebujú cez zimu pomoc. Pomocnú ruku im podali naše deti, keď dnes doniesli do lesa pre ne potravu. Seno, soľ, suchý chlebík, zrno, … Pokračovať v čítaní →


Mikuláš medzi nami

Čakanie na Mikuláša si naše deti spríjemnili hrami na anjelov, čertov a Mikulášov, pretože v každom z nás sa ukrývajú všetky tieto postavy – niekedy dobrý anjel, inokedy neposlušný čertík, … Pokračovať v čítaní →


Na ceste bezpečne

Aj napriek tomu, že nám počasie nedoprialo realizovať naplánovanú besedu s policajtom o bezpečnosti cestnej premávky na dopravnom ihrisku, pripravili sme si „dopravné ihrisko“ v triede. Deti plné očakávania privítali … Pokračovať v čítaní →


Zdravé oči už v škôlke

Naša MŠ sa prihlásila do projektu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska – „Zdravé oči už v škôlke“ a tak nás v piatok navštívila p. Mihályová z Košíc. Previedla merania zraku … Pokračovať v čítaní →


Pre dedka a babičku, pripravím si básničku…

Pri príležitosti osláv Mesiaca úcty k starším sme s deťmi pripravili slávnostnú besiedku, v ktorej deti piesňami, hrami a ľudovým pásmom poďakovali svojim starkým za ich nekonečnú lásku a trpezlivosť. … Pokračovať v čítaní →


Šarkaniáda

„Šarkan letí, za ním deti….“ aj naše deti si „zalietali“ so svojimi, vlastnoručne vyrobenými šarkanmi. Radosť mali nie len pri ich zhotovovaní, ale aj pri ich prezentovaní na školskom dvore. … Pokračovať v čítaní →