Naša materská škola je vybavená modernými učebnými pomôckami

Programovateľná hračka - BeeBotDeti majú v 2 triedach (Malé myškyMúdre sovy) vytvorené hracie kútiky a centrá aktivít, kde majú možnosť sa realizovať podľa vlastných predstáv a záujmov. Voľne, pre deti viditeľne uložené pomôcky sú súčasťou materiálneho vybavenia. Poskytujú deťom priame, bezprostredné zážitky, dávajú voľný priechod ich iniciatíve a podporujú a rozširujú vnútornú motiváciu.

Deti pri počítačiTriedy sú vybavené veku primeranými hračkami. Súčasťou materiálno-technického vybavenia materskej školy je detská a odborná literatúra, učebné pomôcky, telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika. Pre deti sú vytvorené podmienky na získavanie základných informačných kompetencií pri práci s počítačom, zoznamujú sa s novými edukačnými programami. Triedy majú dostatok spotrebného materiálu na výtvarné, grafomotorické a pracovné činnosti.

Deti sa hrajúPridajte komentár