Školský dvor poskytuje priestor na hry a pohyb

Vonkajšie prostredie materskej školy charakterizuje celkový ráz krajiny v ktorej dieťa žije. Krásne prírodné prostredie v okolí umožňuje deťom citlivo vnímať krásu prírody, zoznamovať sa s jej prvkami, priamo ich pozorovať a chrániť rôzne druhy fauny a flóry.

Školský dvorAreál materskej školy tvorí ihrisko, záhrada a spevnená plocha dvora.

Zariadenie ihriska tvoria:

  • preliezačky,
  • hojdačky,
  • drevené hračky (hrad s toboganom, lietadlo a vlak),
  • 2 pieskoviská, na ktorých majú deti možnosť rozvíjať svoje pohybové zručnosti a realizovať sa v námetových hrách.

Deti na pieskovisku

Záhrada je z bezpečnostných a hygienických dôvodov oplotená. Vonkajšie priestory umožňujú deťom realizovať:

  • pohybové činnosti (na náradí,
  • voľné pohybové činnosti),
  • tvorivé, konštrukčné a umelecké činnosti,
  • komunikatívne činnosti (nadväzovanie kontaktov)
  • a tiež špeciálne činnosti (navodzované alebo vedené učiteľom).


Pridajte komentár