Vaše deti sú u nás šťastné

Deti na preliezkeProstredie MŠ vytvára podmienky pre celkovú pohodu dieťaťa, pozitívne ovplyvňuje jeho osobnosť, dokáže v plnej miere uspokojovať psychické, citové a telesné potreby, spĺňa estetické a emocionálne kvality. Je útulné, príjemné a harmonické. Deti mu spoločne s učiteľkami vtláčajú osobitý pôvab (každá trieda je jedinečná).

Deti sa hraju na motorkeV prostredí sa odrážajú každodenné pokroky, zmeny a novinky realizovaného programu, čo podnecuje deti k aktivite a tvorivosti. Učiteľky materskej školy neustále navodzujú priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru v triede, cieľavedome vytvárajú podnetné prostredie pre spontánne i zámerné učenie a súčasne inšpirujú deti k aktívnej pomoci pri tvorbe prostredia. Množstvo a výber aktivít korešponduje s plánom práce školy, zohľadňuje záujem rodičov a detí, ako aj zameranie  školy  vyprofilované v Školskom vzdelávacom programe. Deti majú možnosť realizovať sa v literárno-dramatickom krúžku, v krúžku mažoretiek a cudzieho jazyka.Pridajte komentár