História

Obec Slovinky je bývalou baníckou obcou, ktorá sa nachádza v severnej časti Slovenského Rudohoria v doline potoka Slovinka v oblasti stredného Spiša.

Začiatok histórie materskej školy v Slovinkách sa viaže k 1.septembru 1946, kedy bola zriadená “Štátna detská opatrovňa s výchovným jazykom slovenským v Slovinkách” s jedným oddelením a jedným miestom opatrovateľky. Nachádzala sa v bývalej nemeckej detskej opatrovni (v období II.svetovej vojny) v dome p. Jozefa Gajdoša na “Kolónii”. Opatrovateľkou sa stala p. Anna Reichwalderová, funkciu pestúnky zastávala p. Gréta Vencelová..

Materská škola Slovinky v školskom roku 1946-47

V školskom roku 1946/47  bolo zapísaných 39 detí vo veku 3 – 5 rokov. Zabezpečená bola len dopoludňajšia prevádzka, pretože neboli vytvorené podmienky pre odpočinok detí. 1.septembra 1947 bolo otvorené druhé oddelenie opatrovne a to v centre obci v “Kaštieli”, ktorý v tom čase patril Náboženskej základni štátnej lesnej správy. Opatrovateľka Anna Reichwalderová sa stala riaditeľkou opatrovne, s pestúnkou Žofiou Guzovou – s počtom detí 56. V druhom oddelení bola opatrovateľkou Mária Rajčoková, s pestúnkou Máriou Nunhartovou – s počtom detí 51.

Rokom 1948/49 sa mení Detská opatrovňa na Materskú školu. Od r.1951/52zabezpečuje materská škola celodennú starostlivosť. R.1961/62 materská škola má jedno oddelenie v Kaštieli a druhé na tunajšej základnej škole. V r.1981 sa v Akcii”Z”začalo s výstavbou novej materskej školy. Slávnostne otvorená bola v roku 1987 a svojmu účelu slúži dodnes.Comments are closed.