Plánované aktivity

Aktivity, ktoré plánujeme realizovať v tomto školskom roku sú organizované podľa mesiacov, kedy by sa mali konať. Jednotlivé akcie s priloženou foto-dokumentáciou si môžete prezrieť na stránke realizovaných aktivít

September

 • krst „Knihy pravidiel“ – zásady slušného správania sa v MŠ

Október

 • Mesiac úcty k starším – „Babka, dedko, ľúbime Vás“ – vystúpenie pre starých rodičov
 • športovo-turistická vychádzka spojená s poznávaním prírodných krás na skvalitnenie environmentálnej výchovy a spoznávanie blízkeho okolia MŠ
 • organizovať dni ovocia a zeleniny „ Zdravie zo sadu a záhrady“ – v rámci EA
 • „Dúhový týždeň“- spoznávanie farieb v rámci EA
 • „Jesenné radovánky“ – púšťanie šarkanov, vytváranie s prírodnín a jesenné hry detí v prírode v rámci EA
 • „Beh ulicami Krompách“ – športové súťaženie detí MŠ a ZŠ

November

 • „Na ceste bezpečne“ – beseda s príslušníkom PZ na dopravnom ihrisku MŠ
 • „Dušičkové spomínanie“ – návšteva pamätníka a hrobov na cintoríne v rámci EA a PV

December

 • „Vítaj milý Mikuláš“ – v rámci EA
 • „Veselo je pod stromčekom“ – vianočná besiedka – vystúpenie detí s kultúrnym programom
 • „Staráme sa o lesnú zver“ – starostlivosť o zvieratá v zime – dokrmovanie, výzdoba stromčeka na školskom dvore
 • „Voňavé Vianoce“ – vianočné pečenie

Január

 • „Pohybom za zdravím“ – návšteva telocvične v ZŠ v Slovinkách
 • „Radovánky pani Zimy“ – zimné športovanie, sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov, hry so snehom

Február

 • „Karnevalové šantenie“ – karneval v MŠ

Marec

 • „Krajina zázrakov“ – návšteva knižnice v Slovinkách
 • „Evička nám ochorela!“ – beseda s lekárom a záchranárom RZP
 • „Básničkový kolotoč“ – medzitriedna súťaž v prednese poézie a prózy

Apríl

 • zápis detí do 1.ročníka ZŠ
 • „Chránime si našu Zem“ – význam separovania odpadu pre životné prostredie
 • „Záchranári-hasiči“ – ukážka činnosti hasičského zboru z obce, príp. návšteva HZ v Krompachoch
 • „Lesným chodníkom“ – beseda s lesníkom

Máj

 • „Moja drahá mamička“- slávnostné RZ spojené s vystúpením detí pri príležitosti Dňa matiek
 • športovo-turistická vychádzka s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu
 • „Rodný môj kraj“ – spoznávanie chrámov a kultúrnych pamiatok v obci
 • „Sadíme my máje“ – spoznávanie ľudových tradícií pri stavaní májov

Jún

 • MDD, kreslenie na chodníky
 • „Medzi zvieratkami v ZOO“ – školský výlet – návšteva ZOO v SNV
 • „Detský trojboj“- športové súťaženie v skoku, behu a hode kriketovou loptičkou
 • exkurzia do Planetária v Prešove
 • „Pyžamová party, alebo posledná noc v škôlke“
 • „Dovidenia škôlka“ – slávnostná rozlúčka s budúcimi prvákmi

 Comments are closed.