Plánované aktivity

Aktivity, ktoré plánujeme realizovať v tomto školskom roku sú organizované podľa mesiacov, kedy by sa mali konať. Jednotlivé akcie s priloženou foto-dokumentáciou si môžete prezrieť na stránke realizovaných aktivít

September

 • „krst Knihy pravidiel – Čo sa patrí a čo nie“ – zásady slušného správania sa v MŠ

Október

 • Mesiac úcty k starším – „Pre dedka a babičku – pripravím si básničku“ – vystúpenie pre starých rodičov
 • športovo-turistická vychádzka spojená s poznávaním prírodných krás na skvalitnenie environmentálnej výchovy a spoznávanie blízkeho okolia MŠ
 • organizovať dni ovocia a zeleniny „ Čo nám jeseň darovala“ – v rámci EA
 • „Jesenné hry v prírode“ – púšťanie šarkanov, vytváranie s prírodnín a jesenné hry detí v prírode v rámci EA
 • „Beh ulicami Krompách“ – športové súťaženie detí MŠ a ZŠ v behu na 100 metrov

November

 • „Na ceste bezpečne“ – beseda s príslušníkom PZ na dopravnom ihrisku MŠ
 • „Svetielka nádeje“ – návšteva pamätníka a hrobov na cintoríne v rámci EA a PV

December

 • „Mikuláš medzi nami“ – v rámci EA
 • „Vianoce, Vianoce prichádzajú“ – vianočná besiedka – vystúpenie detí s kultúrnym programom
 • „Staráme sa o zvieratá v zime“ – dokrmovanie, výzdoba stromčeka na školskom dvore
 • „Voňavé Vianoce“ – príprava vianočných dobrôt

Január

 • „V zdravom tele zdraví duch!“ – návšteva telocvične v ZŠ v Slovinkách
 • „Zimné radovánky!“ – zimné športovanie, sánkovačka, guľovačka, stavanie snehuliakov, hry so snehom

Február

 • „Fašiangový karneval“ – karneval v MŠ v rámci EA

Marec

 • „V krajine rozprávok“ – návšteva knižnice v Slovinkách
 • „Záchranári medzi nami!“ – beseda s lekárom a záchranárom RZP
 • „Ja som malá rapotačka“ – medzitriedna súťaž v prednese poézie a prózy

Apríl

 • zápis detí do 1.ročníka ZŠ
 • „Učíme sa separovať“ – význam separovania odpadu pre životné prostredie
 • „Kamaráti hasiči“ – ukážka činnosti hasičského zboru z obce
 • „Príroda okolo nás“ – beseda s lesníkom

Máj

 • „Ľúbime Vás, drahé mamy“- slávnostné RZ spojené s vystúpením detí pri príležitosti Dňa matiek
 • športovo-turistická vychádzka s prvkami CO, zameraná na ochranu zdravia, vedená v duchu zdravého životného štýlu
 • „Kultúrne dedičstvo obce“ – spoznávanie chrámov a kultúrnych pamiatok v obci
 • „Sadíme my máje“ – spoznávanie ľudových tradícií pri stavaní májov
 • „Slovinské ľudové umenie“ – beseda a ukážka tradičného ľudového umenia (vyšívanie krojov, spev, tanec)

Jún

 • MDD, kreslenie na chodníky
 • „Cestujeme do ZOO – dinopark“ – školský výlet do Košíc
 • „Detský trojboj“- športové súťaženie v skoku, behu a hode kriketovou loptičkou
 • „Hviezdy a planéty“ – exkurzia do Planetária v Prešove
 • „Pyžamová party, alebo posledná noc v škôlke“
 • „Zbohom škôlka, lúčime sa!“ – slávnostná rozlúčka s budúcimi prvákmi

 Comments are closed.