Výchova detí

Adamko hravo-zdravoVýchovná činnosť v našej materskej škole je realizovaná podľa projektu Adamko hravo- zdravo. Je to odborne garantovaný Úradom zdravotníctva SR a Ministerstvom školstva SR odporúčaný výchovný projekt. Naša MŠ sa do projektu zapojila 6.októbra 2006.

Cieľom je skvalitnenie života detí a rodiny kreatívnym akceptovaním zásad podpory a rozvoja zdravia v prepojení so zásadami prosociálnej a environmentálnej výchovy.

Deti po zoznámení sa s mimickou bábkou Adamkom, sú nenásilnou formou informovaní a motivovaní k výchove zdravého životného štýlu. Adamko sa stáva súčasťou každodenných činností detí v MŠ, zoznamuje ich s Adamkockami zdravia, ktoré prezentujú zásady:

 • pestrá strava
 • hygiena
 • pohyb a šport
 • spánok
 • čistý vzduch
 • otužovanie
 • krása prírody
 • hra a tvorivosť
 • denný poriadok
 • ochrana prírody
 • voľný čas
 • rodina

Školský vzdelávací program

Náš školský vzdelávací program si môžete pozrieť v priloženom wordovom súbore: Školský vzdelávací program

Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za uplynulý školský rok

Správu nájdete v priloženom súbore: Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkochComments are closed.