Ochrana osobných údajov

Materská škola Slovinky – organizačná jednotka

Prevádzkovateľ

Názov: Obec Slovinky

Sídlo prevádzkovateľa: Slovinky 58, 053 40 Slovinky

Email: slovinky@obecslovinky.sk

Telefón: 053 4472217

Sprístupnenie informácií dotknutým osobám

V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na webovom sídle nasledovné informácie.Comments are closed.