Jesenný Land Art

Tradičnú šarkaniádu vystriedal v tomto školskom roku  „Jesenný Land Art“  alebo  vytváranie z prírodnín v prírode.  Deti zaujali navrhnuté  jesenné hry a prejavili sa v tvorivej činnosti. Výsledné efekty stáli za námahu a deti boli na ne patrične hrdé. V týchto činnostiach prejavili nielen tvorivosť, ale aj schopnosť spolupracovať pri spoločnom diele. Ale aké by to boli jesenné hry, keby sa v nich nepremietol ozajstný symbol jesene – šarkan. Preto sme využili odpadový materiál a  zhotovili  sme si šarkanov podľa vlastných predstáv. Aj keď nám počasie neumožnilo vyskúšať si vonku ako lietajú, deti sa s nimi prebehli aspoň v triede.  Z kamienkov prinesených do MŠ vytvorili kvety, srdcia a pravekého dinosaura a tak spoznali, že príroda nám poskytuje množstvo podnetov na zaujímavé činnosti.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár