Výchovný koncert

Prvý novembrový týždeň deti ukončili nevšedným zážitkom. Hudobný zberateľ ľudových piesní – pán Anton Budinský z Očovej pripravil pre nás výchovný koncert. Predviedol hru na archaických hudobných nástrojoch -fujare, píšťale, drumbli, harmonike,  gajdách a deti mali možnosť vidieť aj pastiersky bič, ktorým si pastieri plieskali pri pasení oviec. Celý koncert bol vedený v duchu ľudových tradícií, čo zvýrazňoval aj nádherný kroj p. Budinského. Spoločný tanec „zbojníkov s barónkami“ ukončil toto prekrásne dopoludnie. Ďakujeme pán Budinský za inšpirujúce a poučné zážitky.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár