Návšteva 1.ročníka v ZŠ

V utorok 20.01.2015 sa predškoláci  boli pozrieť v ZŠ, ako sa darí bývalým škôlkárom – dnešným prvákom.  Na hodine čítania videli a počuli, že prváci sú s písmenkami dobrí kamaráti. Dokážu ich spájať do slov a viet a bez problémov čítali svojim mladším kamarátom zo šlabikára. Pani učiteľka Mgr. Hinďošová pripravila veselú hodinu, v ktorej sa aktívne zapájali aj škôlkári, či už pri pomenovaní obrázkov, počítaní, ba mali možnosť vyskúšať si kreslenie a maľovanie kriedou na „ozajstnej“ školskej tabuli. Aj návšteva v školskom klube a záverečné spoločné maľovanie obrázkov utvrdila deti v tom, že školy sa nemusia báť.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár