Iskrička a kvapôčka varujú

Prostredníctvom zážitkového učenia sa deti dozvedeli, že „oheň je dobrý sluha, ale zlý pán“. Simulovaný požiar v MŠ a ukážka hasenia hasiacim prístrojom bola pre deti zážitkom, s ktorým sa podelili aj s dobrovoľnými hasičmi z obce. Hrdinovia, ktorí bojujú s neplánovaným ohňom – p. Šablatúra P. a p. Sýkora M.      ukázali deťom v obecnej hasičskej zbrojnici všetko, čo potrebujú pri hasení požiaru. Rôzne nástroje, hasičské auto i hadice  deti zaujali a odskúšaním prilby zistili, že hasiči musia byť veru poriadni chlapi, aby sa dokázali s ohňom popasovať.

 

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár