Chránime si našu Zem

„Naša Zem je guľatá, umta – umta- umtatá…“ spievali si deti počas týždňa, ktorý bol venovaný jej ochrane. Všetky edukačné aktivity boli zamerané na spoznávanie významu separovania odpadu pre životné prostredie a ochranu  našej Zeme a vyvrcholili v závere týždňa čistením najbližšieho okolia MŠ.  Radosť z dobre vykonanej práce prežívali deti pri pozorovaní jašteričky, ktorej sa vyčistené okolie tak zapáčilo, že si našla príjemné miesto na vyhrievanie na našom školskom dvore.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár