Najkrajšie miesto na Zemi

Poznať najkrajšie miesto na Zemi, znamená poznať svoju vlasť, kraj a obec s jej kultúrno-historickými pamiatkami a prírodným bohatstvom. S umeleckými dielami ukrytými v Chráme Sv. Juraja sa deti zoznámili v pondelok 27.04.2015 počas vychádzky v obci.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár