Športovo-turistická vychádzka

Ako si chrániť zdravie, ako žiť v duchu zdravého životného štýlu – teda dostatok pohybu a pohybových aktivít si deti osvojovali pri športovo-turistickej vychádzke. Cestou lesom  sa unavili a preto hneď pri  cieli svojej cesty si na lúke doplnili energiu prostredníctvom dobrôt pribalených z domu. Prekonávanie prekážok, beh pomedzi kuželi, hod šuškami do vymedzeného priestoru a „ošetrenie náhlych poranení“ upevnili v deťoch návyk ochrany vlastného zdravia. Ďalšie načerpanie energie, víťazoslávne pokriky, spoločná fotografia zo zmysluplne prežitého dňa a deti sa mohli vybrať na cestu späť do MŠ, kde ich už čakal chutný obed.

 

 

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár