Krst „Knihy pravidiel“

Slušne sa správať a konať tak, aby sme mohli byť všetci dobrými kamarátmi nás učí „Kniha pravidiel“, ktorú si deti vytvárajú spoločne s pani učiteľkami. Spolu vytvorené pravidlá doplnené pyktogramami sa ľahšie dodržujú ako príkazy vytvorené dospelými. Preto sa už tradičnou akciou v septembri stal „Krst Knihy pravidiel“. Hravo a zábavne deti sľubujú dodržiavanie určených pravidiel, ktoré býva zakončené spoločným tancom a veselou zábavou.

Categories: Odkazy a novinky


Pridajte komentár